Geen beperkingen aantal bezoekers kerkdiensten

Vanaf zaterdag 26 juni versoepelt de rijksoverheid opnieuw de maatregelen rondom het Covid-19-virus. Dit heeft ook gevolgen voor het bezoeken van kerkdiensten.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) – waarbij ons kerkgenootschap is aangesloten – adviseert de aangesloten kerken het volgende:

Weer 100% capaciteit

In kerkdiensten mag 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen worden gebruikt als hierbij de 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers mogelijk is. Voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus een maximaal aantal kerkgangers worden bepaald.

Basisregels blijven

De basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten) blijven van kracht. Dat geldt ook voor reservering en registratie, gezondheidscheck, placering in het kerkgebouw en hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.

Mondkapjesverplichting vervalt

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels per 26 juni a.s. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan blijven geldt deze verplichting nog steeds. Deze verplichting geldt niet voor kerkdiensten, maar kan wel worden toegepast waar de nakoming van de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot kerkgebouwen, bij sanitaire voorzieningen en dergelijke.

Zingen mag weer

Het dringende advies om niet samen te zingen tijdens kerkdiensten vervalt, maar het CIO plaatst hier wel een kanttekening. Er moet wel rekening gehouden worden met zaken als omvang en hoogte van de kerk en ventilatiemogelijkheden. Enkele kerkgenootschappen hebben al laten weten het samen zingen nu nog achterwege te laten.

Reactie Adventkerk

Voorzitter Rob de Raad van de Adventkerk is zeer verheugd dat er verder versoepeld wordt. Dit is ook goed nieuws voor de leden van de Adventkerk. ‘Kerk zijn is samen zijn. Met deze versoepelingen kunnen steeds meer leden weer samenkomen om elkaar te ondersteunen in het geloof en aspecten van het leven.’ In eerdere communiqués van het Dagelijks Bestuur is consequent aangemoedigd om de richtlijnen van de overheid te volgen. ‘De adviezen na de aangekondigde verdere versoepelingen zijn hierop geen uitzondering. Het bestuur moedigt ook hierbij aan de richtlijnen van de overheid te volgen’, aldus voorzitter Rob de Raad.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.