Gebedsweek 2020: Bereik deze wereld


De Gebedsweek van 7 tot en met 14 november kent dit jaar het thema ‘Bereik deze wereld: trouw aan een christelijke levensstijl’. De Gebedsweek is het jaarlijkse wereldwijde bezinningsmoment voor alle zevendedagsadventisten.

Trots

Algemeen secretaris Enrico Karg is enthousiast over het proces: ‘Ik ben zo trots op ons team dat de schouders eronder heeft gezet. We kunnen maar liefst een week voor de vastgestelde deadlines de lezingenbundel aanbieden.’ Verschillende auteurs werkten het thema uit in een bundel met lezingen voor elke dag van de week (van sabbat tot en met de volgende sabbat). De lezingen willen de wereldwijde familie bemoedigen en in beweging krijgen tot het vervullen van de missie van de kerk. Er is een versie voor zowel volwassenen als kinderen.

Christelijke levensstijl

Ted. N.C. Wilson, voorzitter van de Generale Conferentie van de wereldkerk zegt in het voorwoord van deze gebedslezingen: ‘Tijdens deze week zullen we bezig zijn met enkele zeer belangrijke onderwerpen. We beginnen met de Bijbel als basis voor een christelijke levensstijl. We zullen zien hoe de waarden van Gods koninkrijk inzicht geven in het christelijk leven en hoe christelijke deugden een leidraad zijn voor ons leven. Gezondheid is een zeer belangrijk aspect van de christelijke levensstijl. Als we Christus als ons model zien, dan zal dat ons echt aanmoedigen en inspireren.’

Nieuwe wereld

Ds. Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk benoemt in zijn brief aan de kerkbesturen van de Adventgemeentes en Church Plants dat we in een gebroken wereld leven. ‘De wereld staat in brand en is in verwarring. Als zevendedagsadventisten geloven wij dat de wereld alleen te redden is door het ingrijpen van God wanneer Hij een nieuwe wereld schept wanneer Jezus terugkomt. Dat biedt hoop en perspectief.’

Wij bevelen de lezingen van harte bij u aan en roepen iedereen op actief mee te doen aan deze week van gebed. Ds. De Raad: ‘Laten we samen bidden dat ons leven een getuigenis is van de onmeetbaar grote liefde van God.’

Gebedsdaggaven

De gebedsdaggaven kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL47RABO0117777773 ten name
van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten met vermelding van de bestemming. U kunt uw gift schenken aan de Nederlandse Unie voor evangelisatieactiviteiten en het ondersteunen van de Churchplants, bestemmen voor de wereldkerk (Generale Conferentie) of aan het kinderwerk.

ADRA

Onze ontwikkelingsorganisatie ADRA heeft een eigen gebedsboekje samengesteld. Deze kun je bestellen via meity@adra.nl

Downloads:

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.