Enrico Karg aangesteld

Op 7 augustus heeft Enrico Karg zijn ambt als predikant aanvaard en de Akte van benoeming getekend. Per 1 september zal hij daarom aangesteld worden als predikant. Sinds september 2011 is hij proponent-predikant geweest onder mentorschap van ds. Jan Koeweiden. Hij begon in de gemeente Amersfoort, en kreeg daar in de loop van tijd de gemeentes Almere en Lelystad bij.

Enrico Tekent 2 “Het was een mooie dag gisteren” vertelt ds. Tom de Bruin, algemeen secretaris, “hoewel het grote feest, de inzegening, nog even op zich laat wachten. Het is geweldig dat God vandaag de dag mensen nog steeds roept om hun leven in dienst te stellen van zijn werk. Enrico Karg zal goede werk verzetten en het is een voorrecht om samen met hem ┬ámee te bouwen aan het koninkrijk van God.”

Op 21 september zal Enrico Karg ingezegend worden tot predikant. Om 16.00 in de gemeente Den Haag zal deze feestelijke plechtigheid plaatsvinden, iedereen is welkom. De andere ingezegende predikanten zullen hem dan de handen opleggen als teken van de zegen die hij van God zal ontvangen. Op die manier wordt zijn roeping erkend door de kerk.

“Het ondertekenen van dit contract voelt als een bekroning op een mooie tijd als proponent. Tegelijkertijd markeert dit het begin van mijn werk voor de Heer in een nieuwe rol met ingang van 1 september,” aldus Enrico Karg.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.