Advies kerk: geen fysieke erediensten tot 1 juli

We hebben het van premier Mark Rutte kunnen horen: er komt een versoepeling van een aantal coronamaatregelen. Algemeen secretaris Enrico Karg ging in een YouTube-film in gesprek met voorzitter ds. Rob de Raad van de Adventkerk. Hoe beoordeelt hij de versoepeling en zijn er binnenkort weer fysieke kerkdiensten mogelijk?

Trots

Ds. De Raad is in de eerste plaats onder de indruk van de vele initiatieven in onze kerkgemeenschap in deze moeilijke tijd. ‘Niet alleen om de erediensten digitaal te houden, maar ook om de sabbatscholen, catechisatie en gebedsgroepen via live streams te organiseren. Dit is van de ene dag op de andere tot stand gekomen. Daar ben ik trots op.’ Wat hem opvalt dat de online diensten heel goed bekeken worden, ook door mensen die niet meer in de kerk komen. ‘Men zoekt de kerk in deze tijd weer op’, aldus ds. De Raad.  ‘Juist nu moeten we proberen in contact te komen met deze mensen. Daarop moet je inspelen als plaatselijke gemeente.’ 

Post-corona

Langzaam maar zeker kan ook de kerk al uitkijken naar het post-coronatijdperk waar weer fysieke kerkdiensten mogelijk zijn. Rob de Raad heeft van verschillende predikanten ook signalen ontvangen dat mensen gedoopt willen worden. Hij begrijpt dat mensen weer willen samenkomen, maar adviseert dringend dit niet voor 1 juli te doen. Ds. De Raad: ‘We moeten niet vergeten dat de 1,5 meter afstand wel gegarandeerd moet worden. Er zullen daarom minder mensen in de kerkzalen aanwezig kunnen zijn voordat het virus uitbrak. Daarvoor moet ook een protocol ontwikkeld worden. We zijn daarmee als landelijke kerk al bezig om te kijken hoe je een doopdienst organiseert of hoe je avondmaal viert.’ 

‘Samen’ is kernbegrip

We moeten volgens ds. De Raad voortborduren op de vele creatieve oplissingen van plaatselijke gemeenten. In deze coronatijden zijn aan de ene kant mensen getrouwd, maar ook mensen overleden. Hier konden maar heel weinig mensen bij aanwezig zijn. Hij kan zich voorstellen dat mensen straks hierbij stil willen staan. ‘Ik wil dan ook voorstellen om kerkgebouwen van onze kerk hiervoor beschikbaar te stellen. ‘Samen’ is een kernbegrip van kerk-zijn. Hoe wij als gelovigen iets voor de ander kunnen betekenen. Individueel, in de straat waar we wonen of als gemeente door ouderen te helpen. Bijvoorbeeld om een voedselpakket uit te delen, Dienstverlening naar de samenleving, daar moeten we serieus naar kijken.’   

https://www.youtube.com/watch?v=ECAQHGoN0fw

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.