Ellen White en Kerst

In veel delen van wereld wordt er al eeuwenlang rond 25 december stilgestaan bij de geboorte van Jezus. Veel historici verbinden 25 december aan de midwinter lichtfeesten. Vanaf de vierde eeuw vierden de Romeinen dit lichtfeest als Sol Invictus, de Onoverwinnelijke Zon. Verder lezen