1 voor 1

Deze blog schrijf ik aan het einde van de jaar vergadering van de Generale Conferentie. Deze keer werd veel nadruk gelegd op gebed, ook tijdens de vergaderingen. De sfeer was prettig en de zakelijke componenten konden soepel worden afgestemd.

Het is duidelijk dat de nieuwe voorzitter van de wereldkerk voortvarend met zijn werk is begonnen sinds Atlanta. Hij heeft het vertrouwen van velen.

In de hal van hoofdkantoor van de wereldkerk te Silver Spring (VS) zag ik gisteren een grote globe met daarbij de gegevens omtrent het ledental. Er wordt – globaal gezien – elke minuut één lid aan de kerk toegevoegd.  1 lid voor elke minuut: 1 voor 1.

Dit 1 voor 1  is natuurlijk prachtig. Tegelijkertijd is het zo dat er elke 2 seconde een nieuwe wereldburger geboren wordt. Als we doorgaan met 1 lid voor elke minuut, dan is het duidelijk dat we niet alle wereldburgers zullen bereiken. Gelukkig weten we dat er meer kerken zijn die het evangelie verkondigen.
Dit 1 voor 1 wil eigenlijk ook zeggen, dat we in de beoogde ‘revival and reformation’ die de leiding van de wereldkerk voorstaat, vooral 1 voor 1 moeten werken. Zoals het motto van ADRA zegt:  Changing the World, one at the time.  Als we de wereld(kerk) willen vernieuwen met nieuw elan, dan kan dat slecht 1 voor 1. En het begint met die ene, die ‘ik ‘heet. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
De vraag die ik meeneem vanuit deze vergadering is: hoe kan ik mijn leven zo inrichten dat datgene wat werkelijk belangrijk is in het geloof, de meeste aandacht krijgt? Kan ik voldoende tijd vrijmaken voor gebed en Bijbellezen? En in combinatie met dat, kan ik vrijuit over mijn geloof spreken, ook als ik niet op de preekstoel sta?  Hoe laat ik praktisch mijn geloof handen en voeten geven?

Vragen die om een antwoord verdienen. Hoe zou u deze vragen beantwoorden?

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.