Een nieuwe wet

Onlangs rapporteerde de BBC dat provinciale Chinese overheid en diverse verenigingen momenteel over een nieuwe wet in China praten.  Door deze wet zou het illegaal worden om personen te negeren die dringend hulp nodig hebben.

Woede
De discussie omtrent deze wet is op gang gekomen nadat het 2-jarige meisje Wang Yue werd overreden door een busje in de stad Foshan in de zuidelijke Guangdong provincie. Na het ongeluk bleef het meisje bloedend op de grond liggen en werd vervolgens genegeerd door 18 passanten, terwijl later nog eens een ander busje over haar benen reed. Het hele gebeuren zou wellicht niet in opspraak zijn gekomen ware het dat een veiligheidscamera alles had opgenomen en de televisie besloot deze beelden uit te zenden. Miljoenen reacties zijn via internet binnengekomen waarin grote verontwaardiging werd uitgesproken dat zoveel mensen blijkbaar weigerden dit kindje te helpen.  In het ziekenhuis wordt ondertussen gevochten voor het leven van het kind.
 
Moraal bevorderen
De provinciale Chinese overheid zoekt nu wegen om de moraal te bevorderen onder de mensen. In dit kader is de nieuwe wet genoemd die het zou moeten verbieden mensen te negeren die in nood zijn.  Een eerste peiling online toont echter dat vele Chinezen tegen een dergelijke wet zijn.  Kun je medeleven met een wet afdwingen of moet je moraal juist bevorderen door beloning van goed gedrag ? 
 
Dagelijks
Deze week kwam ik  uit de trein en zag net buiten de stationshal een man ongemakkelijk op de grond liggen met zijn hoofd wrijvend tegen de muur. Hij was stomdronken en bloed was zichtbaar door zijn haren. Een vriend zat er bij om hem aan te moedigen. Ook ik liep door. Even later dacht ik aan Wang Yue.
Enige tijd geleden stopte in Brussel een bus. Het was na middernacht en de buschauffeur was moe en wilde naar huis. Dit was de laatste halte voor de remise.  Maar waarom blijft die laatste passagier toch zo lang zitten?  Na herhaalde oproepen stond de chauffeur ongeduldig op. Plots, toen hij dichtbij kwam, bemerkte hij echter dat de passagier dood in de stoel zat. Ook kon hij zien dat de man uren lang in de bus  had gezeten.  Dagelijks is er leed op de straten van Calcutta, New York en Amsterdam. 
 
De gulden regel
Behalve Wang Yue dacht ik ook aan het verhaal dat bekend is als het verhaal van de barmhartige samaritaan. Jezus vertelt dit verhaal naar aanleiding van een aantal vragen in een gesprek met een wetgeleerde.  Het begint met de vraag “moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” “U hebt juist geantwoord,” zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’  Daarop vraagt de wetgeleerde “wie is mijn naaste?” Jezus vertelt dan dit bekende verhaal.
 
In dit verhaal  ligt iemand aan de kant van de weg, zwaar gewond na een overval. Jezus laat een priester en leviet passeren zonder dat ze hulp bieden. Een samaritaan helpt echter wel.  Waarom hij wel en de priester en de leviet niet?  Niemand twijfelde er in die tijd aan dat de priester en leviet de wet goed kenden, terwijl er juist grote twijfels waren omtrent de Samaritaan op dit punt. 
 
Jezus tekent dus een duidelijk contrast en tegelijk verrast hij de mensen door de gebruikelijke gang van zaken om te keren.  Jezus gaat verder niet in op de beweegredenen van de Samaritaan. Het valt op dat Jezus de oorspronkelijk vraag van de Schriftgeleerde opnieuw stelt. Daarmee brengt Jezus het gesprek met de schriftgeleerde tot een conclusie.  Wat wordt hier eigenlijk geleerd?
 
De lering zit wellicht in de subtiele draai die Jezus geeft aan de oorspronkelijk vraag van de Schriftgeleerde . Die vraag was: “wie is mijn naaste?”  Jezus neemt deze vraag op en legt die nu in de mond van de gewonde man die hulp nodig heeft.  Jezus stelt de Schriftgeleerde: Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?
 
Om deze laatste vraag te beantwoorden moet de Schriftgeleerde vanuit een andere positie spreken. Jezus vraag dwingt hem in feite om vanuit de visie van de gewonde man op de grond te antwoorden. Deze fijnzinnige aanwijzing, een toepassing van de gulden regel, is ook vandaag maatgevend niet alleen in Foshan maar ook voor het centraal station in Amsterdam.

Leendert Brouwer
Vorming en Toerusting

counter statistics
.

Live te volgen via Internet

De studiedag over “Revival en Reformation” die de Nederlandse Unie organiseert op 30 oktober is ook live te volgen via Internet.

Op 30 oktober vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur zal via www.adventist.nl een Live stream service worden aangeboden.

De studiedag met als gastspreker dr. Daniel Duda (van de Trans Europese Divisie) wordt bijgewoond door 160 deelnemers die samenkomen in de Adventkerk te Apeldoorn.

Beetle

De blog heb ik op verschillende computers geschreven. Dit is de eerste keer op een iPad. Het is een mooi apparaat. Maar nog veel te ontdekken. Wat ik een beetje irritant vind, is dat tijdens het typen er allerlei voorkeur woorden verschijnen die ik niet wil. Zo komt er beetle i.p.v. beetje. Dat moet ik ergens uit kunnen zetten, maar nog niet gevonden.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik nu even verder ga op mijn vertrouwde laptop. Zo ging het toch ook met leren fietsen…? Het onbekende leren vanuit het bekende.

In de afgelopen weken heb ik op verschillende plaatsen contact gehad met externe adviseurs. Zo hoorde ik de wijsheden van Steve Covey over leiderschap en elders kreeg ik het leuke, kleurrijke boekje van David McKee met als titel “Jij begon! Nee jij!”  In beide gevallen zijn de aangereikte ideeën goed en praktisch.

Ik betrapte me erop dat veel van deze inzichten terug te vinden zijn in het gedachtegoed en de traditie van het christendom. De verhalen, de uitwisseling in gespreksgroepen (bijv. Sabbatschool), de kinderverhalen, de illustraties in de prediking leveren de kerkganger een aardige dosis kennis op.
 
Onderzoek wijst overigens ook uit dat kerkgang goed is voor de fysieke en sociale gezondheid.

Kortom, de volgende keer, als u misschien de gedachte bekruipt ‘de kerkdienst spreekt mij niet aan’ besef dan dat het bekende van het kerkelijk erf u meer goed doet dan u wellicht vermoedt. Én ga van het bekende eens een stapje naar het onbekende. Doe eens iets in en voor de kerk wat u nog niet eerder heeft gedaan. Dat is soms lastig (je krijgt een beetle i.p.v. een beetje) maar het is goed – ook voor onze geestelijke spijsvertering – om over te gaan op verandering van spijs.

Zo heb ik van de week weer eens een aantal ziekenhuisbezoekjes gebracht en zal ik morgen na lange tijd weer eens een avondmaalsdienst leiden.

Verstuurd vanaf mijn iPad

counter statistics
.

Levendige Seniorendag

Op zaterag (sabbat) 15 oktober ’11  vond de zesde Seniorendag plaats. Ruim  250 leden en vrienden van de adventkerk (in de leeftijd boven de 55 jaar) waren naar Vianen gekomen om te genieten van een mooi programma.

De muziek van Peter Dingemanse en Invocation (Plus) kon op veel waardering rekening. Zo ook het middag programma van ds. Henk van Rijn (historische achtergronden) en de preken van ds. Wim Altink (ochtend) en ds. Jacob Engelgeer (vesper).  Het geheel maakte een levendige indruk: er werd goed gelachen afgewisseld met serieuze aandacht. Het thema van de dag was “Vanwaar, waartoe, waarheen?” naar het gelijknamige boek van ds. F. Voorthuis (eerste druk 1938).
De Seniorendag van de Adventkerk in Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door de Senioren werkgroep o.l.v. dhr Nikki Manot.