31 oktober

Vandaag vindt in de St Janskerk te Gouda een bijeenkomst plaats onder de noemer Refo500. Daarmee wordt het startsein gegeven voor het herdenken van 500 Reformatie. Men doelt daarbij vooral op het jaar 1517 toen Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaat had wereldkundig gemaakt (op 31 oktober, morgen is daarom Hervormingsdag). 

 Dat men nu al begint met herdenken, 7 jaar voordat de mijlpaal van 500 wordt bereikt, heeft de katholieke priester Antoine Bodar de opmerking ontlokt dat ook protestanten zo hun heiligen hebben.. Overigens zal Bodar vandaag ook het woord voeren in Gouda.

De organisatie Refo500 is in handen van hoogleraar Herman Selderhuis die samen met andere wetenschappers een neutraal cachet wil geven aan deze herdenking.

De komende week staat binnen de wereldwijde Adventkerk in het teken van gebed en de voorbereiding op de wederkomst van Christus. De leiding van de wereldkerk wijst op het belang van “revival and reformation”  (opwekking en hervorming).

Wanneer we aandacht geven aan ‘hervorming’ binnen ons eigen leven en dat van de gemeente, is het goed om dat te doen in het bredere perspectief van de hervorming zoals bijna 500 jaar geleden gebeurde.  Rond het jaar 2000 heeft de Kerk van de Zevende-dags Adventisten Maarten Luther uitgeroepen als de ‘man van het millennium.’  Daaruit spreekt een terechte waardering voor deze moedige en bekwame hervormer.

Laten we – in deze week van bezinning –   denken aan de  ‘hervormers’ die door de eeuwen heen het volk van God opriepen terug te keren naar waarheid, compassie en recht. 

Van Abel tot Zwingli, van Abraham tot Zacharia, en van Wesley tot White laat God zien dat Hij werk maakt van Zijn belofte zoals verwoord in Amos:  “Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten” (3:7).