Preekcursus 'diepgaande spirituele reis'

De Nederlandse preekcursus waaraan 37 personen deelnamen, was een geestelijk versterkende ervaring. De cursus werd geleid door dr. Eike Muller,  docent op Newbold College en dr. Stephen Currow, de huidige directeur bij Newbold College.

Actieve deelname

De cursus, die werd bijgewoond door 37 personen, ging niet alleen over luisteren; het hield ook actieve deelname en reflectie in. Deze transformerende ervaring voorzag de deelnemers van onschatbare waarde voor het bestuderen van de Bijbelse teksten en het maken van impactvolle preken. Een van de hoogtepunten was het voorrecht om een preek van dr. Muller zelf te beluisteren en te evalueren, wat uit de eerste hand inzicht gaf in effectieve preektechnieken. De preek van hem diende als een bron en beschreef het pad naar het maken van impactvolle boodschappen.

Stevig geworteld in de Bijbel

Onder leiding van dr. Currow (rechts) leerden de deelnemers de essentie van het houden van preken die diepe weerklank geven bij hun publiek. Ze werden herinnerd aan de basisprincipes dat een preek stevig geworteld moet zijn in de Bijbel, gecentreerd moet zijn rond Christus, gericht moet zijn op adventistische overtuigingen en bovenal gericht moet zijn op het verheffen van mensen. Gedurende het weekend kregen de deelnemers de opdracht om preken van 2 minuten voor te bereiden over verschillende Bijbelteksten die hen werden toegewezen.

Enthousiasme

Toen het weekend ten einde liep, nam het enthousiasme onder de deelnemers en presentatoren steeds meer toe. Geïnspireerd en gepassioneerd vroegen ze om meer. Departementshoofd Gabriel Kwayie: ‘Het doorslaande succes en enthousiasme van de deelnemers leidde tot een unaniem verzoek om een vervolgsessie, wat de diepgaande impact van de cursus onderstreept. De honger naar meer inzicht en het verlangen om hun predikvaardigheden te verfijnen, leidde tot een luid verzoek om een vervolg. Toen de deelnemers geïnspireerd en gesterkt vertrokken, droegen ze niet alleen nieuwe vaardigheden met zich mee, maar ook een hernieuwde passie voor het brengen van boodschappen die resoneren met de harten en gedachten van hun gemeenten. De AJV Preekcursus was niet zomaar een evenement; het was een katalysator voor individuen om kennis te maken met een adventistische instelling en tegelijkertijd diende het als een diepgaande reis van spirituele groei en verlichting.’

Bekijk ook de video via YouTube.