Nooit uitgeleerd

Om de predikanten en pastoraal werkers voor te bereiden op allerlei situaties die zij mogelijk in hun werk tegenkomen, organiseert het departement Persoonlijke Ontwikkeling met regelmaat cursussen, trainingen en symposia. Daarbij vindt vaak internationale samenwerking plaats.

Het eerstvolgende symposium zal in juni plaatsvinden. Ook hierbij zijn er professoren van adventistische universiteiten aanwezig voor de lezingen en het beantwoorden van vragen. Het onderwerp van het symposium betreft LHBTI (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele mensen), in de context van de kerk. Het is een bijeenkomst met een informerend karakter, het bepalen van standpunten is daarbij niet aan de orde.

veel besproken

Het onderwerp van seksualiteit en gender zijn in de laatste jaren vaak onderwerp van gesprek binnen de internationale kerk. Zo werd in oktober 2009 aan Andrews University, Berrien Springs (Verenigde Staten) al een conferentie gehouden over homoseksualiteit. Vanuit wereldkerk werd een soortgelijk studieprogramma georganiseerd in het voorjaar van 2014, in Kaapstad, (Zuid-Afrika). De titel van die bijeenkomst was In God’s Image: Scripture. Sexuality. Society. De wereldvoorzitter, ds. Ted Wilson, hield daar de toespraak The Truth as it is in Jesus.

Dwarsdoorsnede

De kerk, een dwarsdoorsnede van de maatschappij, behoort een veilige plek te zijn voor iedereen, ondanks hun afkomst of (seksuele) geaardheid. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval.

Predikanten en pastoraal medewerkers zijn vaak de enigen die weet hebben van wat er bij mensen in hun gemeente speelt. Om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren, is een goede theologische en theoretische basis van groot belang. En dat is precies wat het departement Persoonlijke Ontwikkeling voor ogen heeft met de organisatie van deze bijeenkomst.

Meer informatie over de kerk en het standpunt omtrent LHBTI lees je hier.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.