Geen nieuwe statuten

Het buitengewoon congres van afgevaardigden dat gepland stond voor 31 januari, kon niet doorgaan. In de voorbereidingen is een aantal vormfouten gemaakt: de agenda werd een paar dagen te laat verstuurd en locatie is niet tijdig bekendgemaakt. Hierdoor was de vergadering buiten de orde, en hebben de afgevaardigden geen besluiten kunnen nemen naar aanleiding van de statuten.

Ds. Audrey Andersson, algemeen secretaris van het Europese hoofdkantoor (TED), bracht dit slechte nieuws op zondag aan de afgevaardigden. Vanwege de storm aan de westkust van Amerika en verschillende e-mailverstoringen was het zwaarwegende advies van de juridische afdeling van de wereldkerk niet eerder aangekomen.

Gelukkig waren de afgevaardigden niet voor niets bijeengekomen. Ds. Andersson kon  uitleggen welke plannen de wereldkerk had voor herziening van de bestuursstructuur van de Nederlandse Adventkerk. Binnenkort zal de wereldkerk een voorstel doen voor een onderzoekscommissie. Deze commissie zal de Nederlandse Adventkerk onderzoeken en adviezen uitbrengen aan de afgevaardigden over de structuur en over de vorm van de statuten zelf.

Meer nieuws volgt binnenkort.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.