Evenementgegevens

  • Datum:
  • Categorieën:

Het tweejaarlijkse penningmeestersoverleg wordt dit jaar gehouden op woensdag 15 februari 2023 van 19:30 uur–20:45 uur. Deze vindt per Zoom plaats.

Agenda:

–              Kennismaking.

–              Reden voor overleg.

–              Behoefte.

–              Globale planning de komende vijf jaar.

–              Planning dit jaar.

–              Afsluiten.

De Zoominloggegevens hiervan zullen u tijdig voor aanvang worden toegestuurd. U kunt zich hieronder aanmelden voor de bijeenkomst.

Online Penningmeestersoverleg 15-2-2023

  • Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten respecteert uw privacy. Daarom stellen wij alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij behandelen de persoonsgegevens die wij van u hebben zorgvuldig en beveiligd in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring leest u hier meer over.

Delen:

Reacties zijn gesloten.