Evenementgegevens


Volgens goede traditie vindt in de Adventkerk de gebedsweek plaats in de eerste week van november ( 2 t/m 9 november 2013). De focus is er op gericht om de relatie met onze Heer te verdiepen en te verstevigen. Het investeren in het Koninkrijk van God is van blijvende waarde!

Het is van groot belang dat we ook investeren in de relaties met vrienden, bezoekers en buren. Het getuigen van het Koninkrijk gebeurt vooral door persoonlijke contacten. Deze persoonlijke contacten worden ondersteund door allerlei activiteiten op het gebied van evangelisatie.

De jaarlijkse collecte (Nederlandse deel) van de gebedsweek – op sabbat 9 november 2013 – is bestemd voor het evangelisatiewerk in de Nederlandse Unie. Langs deze weg wil ik graag deze gebedsweek en haar collecte onder uw aandacht brengen en haar van harte aanbevelen.

Bij voorbaat dank voor uw gulle gaven!

Van harte veel inspiratie en zegen gewenst,

 

Wim Altink

Voorzitter Nederlandse Unie

brief aan de gemeenten

Delen:

Reacties zijn gesloten.