Evenementgegevens


Pathfinders en scouts: hebben jullie er al zin in? Het is tijd voor de tweede editie van de Bible Experience! Hoe goed ken jij de Bijbel? Hoe veel teksten ken jij uit je hoofd? Dit evenement moedigt diepgaande Bijbelstudie aan en vergroot je kennis van Gods woord. Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. Romeinen 15:4 (NBV)

VOOR WIE

Je doet mee als team. Je teamleden mogen verschillende leeftijden hebben, als ze maar tussen de 10 en 16 jaar oud zijn. Pathfinder- en scoutinggroepen mogen meerdere teams samenstellen. Heb je meerdere teams per groep, bedenk dan ook een teamnaam. Elk team mag uit maximaal zes personen bestaan. Neem je teamvlag mee!

KOM GOED VOORBEREID

We moedigen je van harte aan om de boeken van Hebreeën, Jakobus, 1 en 2 Petrus goed te leren. Let op: Maak gebruik van de NBV-vertaling. Lees ook het Seventh Day Adventist Bible Commentary voor PBE 2021

LOCATIE

We ontmoeten je graag op sabbatmiddag 20 februari 2021 online!

AANMELDEN

Meld je team aan door onderstaand formulier in te vullen. Deadline voor opgave is zondag 7 februari 2021.
Meer informatie volgt na aanmelding.

AJV Bible Experience 2021

  • Naam 

  • Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten respecteert jouw privacy. Daarom stellen wij alles in het werk om jouw privacy te beschermen. Wij behandelen de persoonsgegevens die wij van je hebben zorgvuldig en beveiligd in overeenstemming met de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring lees je hier meer over.

    Bij het verzenden van persoonsgegevens van kinderen onder de 18 gaan wij ervan uit dat dit is kortgesloten met hun ouders.
  • Wil jij op de hoogte blijven van wat AJV Scouts & Pathfinders organiseert? Zo ja, geef dat dan hieronder aan. Stuur een mailtje naar de organisatie als je geen informatie meer wilt ontvangen.

 

Delen:

Reacties zijn gesloten.