‘Andersgelovigen kunnen je verrijken en inspireren’

Het is inmiddels traditie om drie keer per jaar een Vesperdienst te organiseren in het Witte Kerkje in Huis ter Heide. Op sabbat 29 februari was het al weer de achtste keer. De vesperdiensten zijn altijd gevarieerd en worden daarom zo gewaardeerd door de bezoekers. Naast een inhoudelijke overdenking is er ook ruimte voor gebeden, samenzang en enkele optredens van het Vesperkoor. Verder lezen

Koop een geit en/of kip voor Zimbabwe

Wat zou het fijn zijn als de mensen in Zimbabwe een kip of geit zouden hebben. Ze kunnen dan in hun eigen levensonderhoud voorzien. Samen met onze internationale organisatie ADRA zijn de kinderen in onze kerk een actie gestart om kippen en geiten te kopen voor families in Zimbabwe. Verder lezen

Weten wat je gelooft

Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. Dit keer geloofspunt 17: Geestelijke gaven en bedieningen (ambten).

Verder lezen

Het optimisme van het evangelie

De telefoon gaat. Een verzoek: schrijf een artikel over Pasen. Nadere toelichting: de redactie verwacht een stuk met optimistische inslag. Het eerste wat te binnen schiet, is de titel van een boek, geschreven door Ralf Bodelier: Tegen de angst: Optimisme als opdracht voor de 21e eeuw.

Tekst: Gerard Frenk, geschreven voor Advent 1 van 2014.

Vervang ‘21e eeuw’ door ‘eerste eeuw’ en het zou zo maar het niet bij de tijd passende motto kunnen zijn waaronder de discipelen van Jezus de wijde wereld intrekken. De romeins-hellenistische wereld waarin ze leven is in geestelijke ademnood. De oude mythen hameren op het onvermogen van de mens. Hij ondergaat wat hem wordt toebedeeld en beweegt als een marionet in handen van de goden. Verzet heeft geen zin. De godin Ananke is de belichaming van dat gevoel. Zij is het onontkoombare Lot en heeft een wurggreep op het bestaan.

Verder lezen