Mijn broer Paul

avontuurlijk wandelen (Large)Lees hier alvast het eerste hoofdstuk van het nieuwe boek in de serie Adventistische perspectieven: Avontuurlijk wandelen: Onderweg met de BijbelOp 30 november 15.00 uur is de boeklancering in de Adventkapel in Huis ter Heide. 

Eén van mijn broers heet Paul. Hij is een levensgenieter. Hij heeft altijd tijd voor de leuke dingen in het leven, maar nooit voor de minder leuke kanten. Mijn ouders praten nu nog steeds over het grote wonder dat het antwoord was op hun gebed: Paul heeft de middelbare school afgemaakt! Zo druk als hij is met het genieten van de kleine dingen, zo weinig tijd heeft hij om zich zorgen te maken over stommiteiten als geld of carrière.

Uiteraard is hij mijn grote held. Verder lezen

Beleidsplan 2012-2017 als boekje

Beleidsplan 2012-2017
Beleidsplannen lezen niet altijd even gemakkelijk. Daarom heeft het Landelijk Kantoor het beleidsplan voor 2012-2017 vertaald in leesbare taal. Zo weet iedereen waar we ons de komende jaren voor inzetten.

Het beleidsplan is vormgegeven in een leuk boekje. Naast de uitleg van het beleid wordt ook het Dagelijks Bestuur voorgesteld, evenals de departementshoofden en de associate departementshoofden. De verschillende departementen leggen hun plannen voor de komende tijd uit.

Ieder huishouden krijgt een exemplaar via de thuisgemeente, maar het boekje is ook hier te downloaden.

Waar woont God?

Het Landelijk Kantoor geeft dit najaar een boek uit over het heiligdom: Waar woont God?.

Waar-Woont-GodHet heiligdom heeft in de adventistische theologie een bijzondere plaats en binnen de protestantse theologie zelfs een unieke plaats. Er is veel controverse geweest in de historie van de Adventkerk over de precieze interpretatie van het heiligdom. Vragen als, ‘hoe letterlijk is het heiligdom in de hemel’ of ‘waar bevindt dit heiligdom zich precies’ hielden veel gelovigen bezig. Het bleek niet zo eenvoudig om daar antwoorden op te formuleren die aansloten bij de geloofsbeleving van de gelovigen.

Dit kwartaal zullen we met elkaar gaan bestuderen hoe het heiligdom invloed heeft op onze geloofsbeleving. Welke bijzondere inzichten kunnen worden ontleend aan de unieke leerstelling van het heiligdom.

‘Een kerk mag trots zijn op datgene wat haar onderscheid van anderen. Ze laat daarmee een geluid horen wat bijdraagt aan de grote symfonie van stemmen die allen die God hebben gezocht en hem eer willen bewijzen.’ – ds. Jurriën den Hollander

Om u extra te helpen bij uw studie van het heiligdom wordt er een speciaal boek uitgegeven in een nieuwe reeks die we Adventistische perspectieven noemen. Het eerste boekje in deze nieuwe serie heet Waar woont God? en gaat over het heiligdom. Dr. Jean-Claude Verrecchia, hoogleraar aan onze universiteit Newbold College, heeft een heel leesbaar en toch diepgaand boek geschreven over hoe God door de eeuwen heen bij mensen heeft willen wonen. En als we het verhaal zo lezen, was dat niet zo eenvoudig.

Namens alle mensen die aan het sabbatschoolmateriaal werken wensen we u een zeer gezegend en vooral inspirerend studiekwartaal toe.

Advent 04 2013

Voor het adventblad heeft Henk Koning een compilatie gemaakt van alle binnengekomen berichten of wetenswaardigheden, hieronder te bekijken, daarnaast is het verwerkt in deze maandelijkse van voorgaande uitgave te vinden via het menu.

Ook deze maand is het maandblad Advent verzonden naar vele belangstellenden, klik hier om het blad digitaal te kunnen lezenAdvent 04 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministry Publicatie

‘Ministry’ is een internationaal tijdschrift uitgegeven door het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, bestemd voor voorgangers van alle geloofsrichtingen. Hieronder vindt u interessante artikelen uit de ‘Ministry’ vertaald in het Nederlands.