Auditors bezoeken Almere

2013-05-04_13.03.24

Op sabbat (zaterdag) 4 mei bezochten drie accountants van de Generale Conferentie Auditing Service de gemeente Almere. Van 1 tot 7 mei zijn br. Alan Redfurn, br. Marcus Dove, zr. Camelia Manea in Nederland om de financiën van het jaar 2012 door te lopen. Almere, als Engelssprekende kerk, was een leuke afwisseling voor ze, waar ze zeer hartelijk ontvangen werden.

Ds. Jurrien den Hollander, stafmedewerker Vorming en Toerusting, preekte over Zacheüs vanuit de grondtekst. Hij liet zien hoe het zoekende hart van Zacheüs onweerstaanbaar was voor Jezus. Daarom zegt Jezus in Lucas 19:5 dat hij in het huis van Zacheüs ‘moet’ komen. Maar eigenlijk staat er in het Grieks dat het ‘onvermijdelijk’ is dat hij in het huis van Zacheüs komt. Waarom is het onvermijdelijk? Dat kun je begrijpen als je het woordje ‘zoeken’ in vers drie bestudeert. Zoeken betekent ook ‘verlangen’, of ’tot de bodem uitzoeken’. Kennelijk was het Zacheus’ wens om Jezus te zien, te ervaren, en mee te maken zo groot dat Jezus niet anderskon dan bij hem in huis komen.

70 jaar getrouwd

Familie De Jong

Op vrijdag 3 mei 2013 is het precies 70 jaar geleden dat Ruud en Nel de Jong – van Donselaar (respectievelijk 95 en 90 jaar) in het huwelijksbootje stapten. Deze fantastische mijlpaal vierden zij samen met kinderen, kleinkinderen, en vrienden in het atrium van Woonzorgcentrum Vredenoord.

De nieuwe koning stuurde hen een felicitatiebrief en de burgemeester van Zeist, de heer Koos Janssen, was in Vredenoord bij het feest om hen persoonlijk geluk te wensen. Dochter Nellie de Jong opende de rij sprekers door haar oudérs te verzekeren dat zij door veel liefde worden omringd.

Namens Vredenoord/ Intermezzo, waar de familie De Jong reeds 20 jaar woont, sprak mw. Paula Koeweiden, directeur, het gelukkige bruidspaar toe en citeerde een toepasselijk gedicht van Toon Hermans. De plaatselijke predikant, ds. Lex van Dijk, gaf aan dat het geluk van 70 jaar huwelijk vooral bepaald is door de leiding van God (het drievoudig snoer waar het boek Prediker over spreekt) en zegende het platina bruidspaar.

Namens de Nederlandse Unie heeft ds. Wim Altink, voorzitter, een korte speech gehouden waarin hij br. de Jong bedankte voor ruim 45 jaar trouwe dienst voor het toenmalige kerkelijke boekenhuis Veritas. Br. De Jong begon in 1936 voor de kerk te werken als colporteur en als jongste bediende bij Veritas. Vervolgens werd hij daar boekhouder en van 1948 – 1981 penningmeester van Veritas. Voor hem was niets te veel en Ruud heeft zich altijd bijzonder plichtsgetrouw en bekwaam van zijn taken gekweten. Ds. Altink overhandigde een envelop met inhoud en wenste het paar namens de kerk in Nederland Gods zegen toe.

Intrede Ds. Lex van Dijk bij Uniek

Lex van Dijk doet intredeOp sabbat 30 maart heeft ds. Lex van Dijk intrede gedaan in de gemeente Uniek. Lex van Dijk en zijn vrouw Brigitte werden warm onthaald. Hij sprak over het ontbreken van de stem van God tijdens het sterven van Jezus. Twee keer horen we de stem van de Vader in Marcus. Maar de derde keer is het stil. Maar God is er zij het niet in de vorm van een stem. Hij is er door het voorhangsel dat scheurt net zoals de hemel scheurde bij de doop. Hij is er door het woordje Geest dat zowel gebruikt wordt bij de doop als ook bij het sterven. En vooral is Hij er door de woorden van de centurio ‘Waarlijk deze man was de zoon van God’.

Ook wij missen Gods aanwezigheid weleens in ons leven maar laten we maar verder kijken dan onze neus lang is en we zien hem. We komen zijn stem niet altijd tegen op de manier die we zouden verwachten en op de plaatsen waar we hem zouden verwachten. God blijft bij ons. Hij is er met Pasen, met Pinksteren, op sabbat en alle dagen er tussen in. De heer gaat met ons mee op onze gezamenlijke reis. Met deze mooie woorden was 30 maart voor de gemeente Uniek weer een nieuwe stap in hun ontwikkeling. We wensen Uniek en Lex en Brigitte van Dijk veel zegen in de komende periode.

Een goede start

Na een intensieve Kids in Discipleship (KID) training en vier prachtige diensten stond het KID team van Amersfoort te popelen om te starten met de Kids in Discipleship lessen. Afgelopen sabbat, 27 april 2013, was het zover: de eerste KID les.8692140197_df625c1a3a_b

Het KID team mocht bij deze eerste KID les een negental gezinnen en een mentor verwelkomen. Meer dan verwacht! De ouders en kinderen zijn na één les al erg enthousiast en verheugen zich op de rest van de lessen.

Kids in Discipleship baseert zich op het model van discipelschap omschreven in Deuteronomium 6 vers 4 t/m 9 en stimuleert ouders om hun kinderen te begeleiden en helpen in hun geestelijke ontwikkeling.

Naast gemeente Amersfoort zijn in Nederland ook gemeente Dordrecht en gemeente Arnhem/Nijmegen intensief bezig met KID. Zowel de kinderen als de ouders genieten met volle teugen.

Wellicht is Kids in Discipleship ook iets voor uw gemeente?! Ieder jaar verzorgt het gezinspastoraat van de Nederlandse Unie een KID training. Kijk voor meer informatie in de agenda/kalender of stuur een mail naar kid@adventist.nl.

Bert Brinkman koninklijk onderscheiden

Opnieuw neemt een adventist deel aan de jaarlijkse lintjesregen. Vanmorgen werd E.B. Brinkman uit Kamerik in zijn gemeentehuis te Woerden verrast toen hij de onderscheiding van lid in de Orde van Oranje-Nassau ontving. Sinds 2007 is hij de zesde gedecoreerde die betrokken is bij de Nederlandse Adventkerk.
lintjes
Bert Brinkman was jarenlang als cardioloog verbonden aan het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden. Vorig jaar ging hij met pensioen. Bovendien heeft hij zich binnen de Adventkerk bestuurlijk verdienstelijk gemaakt, o.a. voor Woonzorgcentrum Vredenoord en als ouderling. Dit laatste ambt bekleedt hij nog steeds in zijn thuisgemeente Amersfoort.

“Ik werd vanmorgen het gemeentehuis ingeloosd door mijn vrouw en ik was totaal verrast door de onderscheiding. Ik voel me bijzonder vereerd” zegt Bert Brinkman. Namens de Nederlands Unie heeft ds Wim Altink, voorzitter, de gedecoreerde vanmiddag gefeliciteerd.

In de recente adventgeschiedenis werd de heer A.C. Balk, lid van de gemeente Haarlem, koninklijk onderscheiden voor zijn veelzijdige inzet. Dit vond plaats in 2007. In 2010 werden de volgende personen onderscheiden eveneens voor hun betrokkenheid bij de samenleving en hun plaatselijke adventgemeente: de heer Jan Kerssen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau /Groningen) en de heer Dimitri Triantos en mevrouw Magda Triantos-Kooij (beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau / Zwijndrecht). Vervolgens in 2011 ontving mevrouw Angélique Hornis van der Horst van de adventgemeente Emmen haar lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

“Het is bijzonder dat zes geloofsgenoten koninkljik worden erkend voor hun verdiensten in de maatschappij en kerkelijke gemeente terwijl de Adventkerk in Nederland juist (maatschappelijke) betrokkenheid als speerpunt heeft gekozen voor haar beleid” aldus Wim Altink.