Bert Brinkman koninklijk onderscheiden

Opnieuw neemt een adventist deel aan de jaarlijkse lintjesregen. Vanmorgen werd E.B. Brinkman uit Kamerik in zijn gemeentehuis te Woerden verrast toen hij de onderscheiding van lid in de Orde van Oranje-Nassau ontving. Sinds 2007 is hij de zesde gedecoreerde die betrokken is bij de Nederlandse Adventkerk.
lintjes
Bert Brinkman was jarenlang als cardioloog verbonden aan het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden. Vorig jaar ging hij met pensioen. Bovendien heeft hij zich binnen de Adventkerk bestuurlijk verdienstelijk gemaakt, o.a. voor Woonzorgcentrum Vredenoord en als ouderling. Dit laatste ambt bekleedt hij nog steeds in zijn thuisgemeente Amersfoort.

“Ik werd vanmorgen het gemeentehuis ingeloosd door mijn vrouw en ik was totaal verrast door de onderscheiding. Ik voel me bijzonder vereerd” zegt Bert Brinkman. Namens de Nederlands Unie heeft ds Wim Altink, voorzitter, de gedecoreerde vanmiddag gefeliciteerd.

In de recente adventgeschiedenis werd de heer A.C. Balk, lid van de gemeente Haarlem, koninklijk onderscheiden voor zijn veelzijdige inzet. Dit vond plaats in 2007. In 2010 werden de volgende personen onderscheiden eveneens voor hun betrokkenheid bij de samenleving en hun plaatselijke adventgemeente: de heer Jan Kerssen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau /Groningen) en de heer Dimitri Triantos en mevrouw Magda Triantos-Kooij (beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau / Zwijndrecht). Vervolgens in 2011 ontving mevrouw Angélique Hornis van der Horst van de adventgemeente Emmen haar lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

“Het is bijzonder dat zes geloofsgenoten koninkljik worden erkend voor hun verdiensten in de maatschappij en kerkelijke gemeente terwijl de Adventkerk in Nederland juist (maatschappelijke) betrokkenheid als speerpunt heeft gekozen voor haar beleid” aldus Wim Altink.

Intrede Silbert Elizabeth in Tilburg

Tijdens een feestelijke en inspirerende dienst heeft Silbert Elizabeth zijn intrede gedaan als de nieuwe predikant van adventgemeente Amigu te Tilburg. Ds. Bert Nab neemt 15 juni a.s afscheid in Tilburg. Daarmee komt tevens een einde aan twee jaar mentorschap van Bert Nab waarin hij Silbert Elizabeth als proponent begeleidde.

Silbert in Tilburg

In zijn preek hield Silbert Elizabeth de gemeente een verfrissende en verrijkende kijk voor over de betekenis van ‘zout der aarde’. Jezus roept in zijn Bergrede zijn volgelingen op om zout der aarde te zijn. Br. Elizabeth bracht dit in verband met het motto van de gemeente ‘Jezus leren kennen door vriendschapsbanden.’ De gemeente Tilburg is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit een church plant. Br. Elizabeth is zelf eerder intensief betrokken geweest bij een andere churchplant, Het Kompas in Rotterdam. Tevens heeft hij ruime ervaring als ouderling in gemeenten op Curaçao en Nederland. Voordat hij theologie ging studeren in 2008 werkte hij vele jaren als röntgenlaborant in het Rotterdams Erasmus Universitair Medisch Centrum.

De installatie als nieuwe predikant werd verricht door ds. Wim Altink, voorzitter van het eente Tilburg is een aantal jaren geleden ontstaan vanuit een church plant. Br. Elizabeth is zelf eerder intensief betrokken geweest bij een andere churchplant, Het Kompas in Rotterdam. Tevens heeft hij ruime ervaring als ouderling in gemeenten op Curaçao en Nederland. Voordat hij theologie ging studeren in 2008 werkte hij vele jaren als röntgenlaborant in het Rotterdams Erasmus Universitair Medisch Centrum.

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, die tevens een gebed uitsprak voor Silbert Elizabeth en zijn vrouw Brenda, de ouderlingen Felix Joseph en Mitchell Sillié, en alle leden en berokkenen van Amigu.

Naast Amigu Tilburg is br. Elizabeth aangesteld als predikant van Amsterdam Bon Notisia en Gorinchem. Bovendien is hij coach van church plant ‘Tempu pa Dios’ te Rotterdam, waar hij woont.

De leiders en kinderen van de gemeente heetten Br. Elizabeth en zijn vrouw van harte welkom met woord, zang, tekeningen en muziek. Na de dienst zette de voortreffelijke sfeer zich voort tijdens een smakelijke potluck.

 

Lex van Dijk predikant van Huis ter Heide

Ds. Tom de Bruin, Lex van Dijk en de ouderlingen van Huis ter Heide

Op sabbat 13 april 2013 deed Ds. Lex van Dijk intrede in de gemeente Huis ter Heide. De tieners van de gemeente hadden deze dienst van begin tot eind georganiseerd en uitgevoerd. Met het thema ‘Welke God kies jij?’ lieten zij de gemeenteleden stilstaan bij  de dagelijkse keuzes tussen goed en kwaad.

Alleen de intredeplechtigheid zelf werd door de volwassenen uitgevoerd. Ds. Tom de Bruin, secretaris van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Advenisten, was aanwezig om de gemeente in Ds. Van Dijks pastorale handen te leggen. Ds. De Bruin was bij deze dienst betrokken, omdat hij predikant in Huis ter Heide was tot  zijn benoeming als landelijk secretaris in december 2012. De dienst  had een leuke, ontspannen sfeer. Ds. Van Dijk stond in zijn intredespeech stil bij het verhaal van de vrouw bij de put. Aan de hand hiervan liet hij de gemeenteleden nadenken over  hoe zij met mensen omgaan, welk respect elk persoon verdient  en hoe ze zich daar  steeds bewust van moet blijven.

‘Ik heb jarenlang met veel plezier in Huis ter Heide gewerkt. Hoewel ik met zeer gemengde gevoelens de gemeente Huis ter Heide vaarwel zeg, ben ik blij dat ik de gemeente aan Ds. Lex van Dijk kan overdragen. Ik weet zeker dan zijn pastorale drive en zorg voor mensen de gemeente zal helpen verder te bloeien en groeien. Ik kijk uit naar de geweldige berichten die ik in de toekomst ga horen over Huis ter Heide’, aldus Ds. De Bruin.

Wisseling predikant in Den Haag

Op sabbat (zaterdag) 23 maart ’13 nam de adventgemeente Den Haag afscheid van ds. Lex van Dijk, die de afgelopen 18 maanden de gemeente als interim predikant heeft geleid. Tegelijkertijd deed in dezelfde dienst ds. Guisèle Berkel haar intrede als de nieuwe predikant.
DPP_3
“God and God alone” zong het nieuw opgerichte koor van de gemeente Den Haag onder leiding van Helen Simson. Deze prachtige muzikale bijdrage bracht duidelijk naar voren dat het in de gemeente uiteindelijk om God, alleen om God gaat. De gemeente toonde dankbaarheid aan God én aan Lex en Brigitte voor een periode van vernieuwing.Lex ging de wijk in, liet zich zien en horen in het naast gelegen winkelcentrum, at regelmatig in Resto van Harte (buurtrestaurant) en ontving subsidie van de plaatselijke overheid voor het zgn ‘high-five’ project. De aandacht ging naar buiten en daardoor ging er intern in de gemeente ook iets veranderen.

Lex en Guisèle verzorgden elk een onderdeel van een preek over de genezing van Naäman. Daarin kwam naar voren dat het luisteren naar de stem van mensen ons brengt naar de stem van God. Bovendien is genezing een proces.

Gevoelens van blijvende verbondenheid tussen gemeente en vertrekkende predikant, werden treffend vertolkt in een lied dat Carmen Boksteen-van der Wijngaard zong. Verder waren de muzikale bijdragen van Peter en Esther Dingemanse van grote klasse.
DSC_0311
Guisèle Berkel die in juni haar proponentschap zal afronden, woont met haar gezin in Den Haag, vlak bij de kerk, en ziet er naar uit om de ingezette lijn van aandacht voor de wijk voort te zetten. Bovendien zal zij zich als herder van de gemeente volledig inzetten voor de leden.

De installatie van Guisèle Berkel als de nieuwe predikant gebeurde door Wim Altink, unievoorzitter, die tevens een gebed voor haar uitsprak.

Na de dienst hebben de bezoekers (uit de wijk en het land) samen met de leden genoten van een goed verzorgde maaltijd.

Ds. Lex van Dijk is inmiddels begonnen met zijn werk in een nieuwe regio: per 1 maart is hij predikant van de gemeenten Utrecht, Utrecht-Uniek en Huis ter Heide.

Gastblog: Een hoop drukte

Zo nu en dan zal één van de predikanten in het veld een gastblog schrijven. Deze keer schrijft Guisèle Berkel-Larmonie. Zij is de kersverse predikant van Leiden en Den Haag.

De combinatie van moederschap, predikant-zijn en de andere petten die ik op heb, brengt weleens onmogelijke situaties met zich mee. Zit ik op schrijfcursus, hebben de kids uitlogeer-vakantie en heeft manlief het rijk voor zich alleen om te plannen wanneer de nieuwe kozijnen kunnen komen! Tussen het vele geregel in, is er nauwelijks tijd om straks te kijken wie het nou het meest naar zijn zin heeft (gehad)? Ik, met mijn mede-penners omdat ik creatief bezig ben met aardige mensen en lekkere hapjes? Manlief die lekker zijn eigen pizza’s op kon peuzelen en niet alles hoefde te bespreken met Mrs. Control? Of de kids die konden ravotten met vriendjes die ze veel te weinig zien? We zullen het straks wel horen, als we (lees: moeders en kinders) vertellen wat we allemaal hebben uitgespookt.

8543551685_03a7657423

Nu is het dus rustig, maar straks niet meer: afbouwende taken in een paar gemeentes; opbouw naar volle taken in gemeente Den Haag, Paasprogramma Zoetermeer en andere zaken. Ik hou van mijn werk, maar deze rustige(re) dagen op de schrijfhei zijn welkom in de buzz van deze periode. Het is leuk vertoeven in het predikantschap, maar aanpoten is het wel. En als de auto volgende week naar de garage moet en over de twee weken de kelder gedicht moet worden dan zijn worden ook nog logistieke uitdagingen in de brei gegooid.

Plannen is dus ‘key’! Omdat ik anders nooit mijn kantoortje (ja, ik krijg een kantoortje) ingericht krijg, mij niet kan voorbereiden op de twee Bijbelstudies en drie vergaderingen van komende week en ik never-nooit de boodschappen in een schoon huis kan halen om het weekend goed door te komen. Het aanpoten is soms dus net oorlogvoeren: niet alleen de aanvallen en verdedigingen plannen, maar ook ervoor zorgen dat de soldaten kunnnen eten en korvee kunnen uitvoeren. In de psalmen is er veel aanmoediging voor oorlogvoeren. En God rust daarbij toe. Voor God ook flink aanpoten, met al die verschillende uitdagingen van verschillende mensen en situaties. Ik vraag me af of er ook ‘daarboven’ zo genoten wordt van de besonges; of de agenda-die-zo-bol-staat ook met highlights hier en daar ‘leuke’ drukke dagen kent.

Dit leventje doe ik nu bijna 2 jaar. En toch doe ik het nu ietwat anders dan voorheen. Vergeleken met vorig jaar, staat dit jaar de zomervakantie er al ingepland bij mij. Met voortschreidend inzicht gaan we er straks lekker even tussenuit. Zo’n beetje als Gods melding van een paradijselijk verblijf in de Bijbel, welzijn en rust waar wij naar uitkijken, doe ik nu even precies dat: vooruit kijken. Heb ik van de Grote Baas geleerd; hoop houdt de moed omhoog en hoop doet leven, ook midden in de drukte!