G-Project treedt op in kader 150 jaar einde slavernij

150  jaar geleden: 1863. Het jaar, waarin onze kerk in Amerika officieel werd opgericht. Het is ook 150 jaar geleden, dat in de Nederlandse koloniën in de West de slavernij officieel werd afgeschaft. Nederland was hiermee één van de laatste landen, die hiertoe overging.

Monument fotoOp 1 juli van dit jaar werd het herdenkingsjaar officieel geopend bij het Monument in het Oosterpark in Amsterdam in aanwezigheid van het koningspaar. De vice-premier sprak namens de regering spijt uit over deze donkere plek in de vaderlandse geschiedenis. Het herdenkingsjaar wordt officieel afgesloten in Middelburg. Ook hier staat een monument, wat herinnert aan de slavenhandel, waarmee de Zeeuwen goed goud hebben verdiend. De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) was de grootste op dit gebied.

In Middelburg vond op 30 juni in de protestantse Oostkerk, mede gebouwd met de winsten uit de handel een themadienst plaats, waarin aandacht werd besteed aan de start van het herdenkingsjaar. De dienst had als thema ‘Bevrijd op weg’. Aan de werkgroep, die de dienst voorbereidde, nam naast de predikant van de Oostkerk en vertegenwoordigers uit de Surinaamse gemeenschap ook Carel Betram van de Adventgemeente Zeeland deel. De werkgroep heeft een handreiking voor predikanten met een preekschets, gedichten, kinderverhalen en achtergrondinformatie samengesteld, welke beschikbaar is voor gebruik.

G-Project in Ooskerk Middelburg

Aan de dienst werd muzikaal medewerking verleend door de Adventgroep G-project o.l.v. Leo Davelaar uit de gemeente Rotterdam Internationaal. Met hun enthousiaste zang heeft deze groep veel indruk gemaakt.

Wilt u meer weten over dit project en de handreiking, dan kunt u contact opnemen met Carel betram: betram@zeelandnet.nl

Conferentie rondom Dode Zeerollen

Op 9 juli is een bijzondere tentoonstelling geopend in het Drents Museum. Rollen die de wereldopinie over de Bijbel 50-60 jaar geleden compleet op de kop zetten. Een van de drie belangrijkste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw, naast het graf van Toetanchamon en het Terracotta leger van Xi’an. De tentoonstelling duurt tot en met 5 januari 2014.

Naar aanleiding van deze unieke tentoonstelling, hebben een aantal christenen uit diverse kerkgenootschappen, een internationale conferentie georganiseerd over het boek dat centraal staat in deze tentoonstelling. Deze conferentie begint op 31 augustus en duurt tot en met 4 januari 2014.

flyerfront

Toegang: Vrij (vrijwillige bijdragen en donaties zijn van harte welkom).
Locaties:  Assen, Hooghalen, Groningen en in de Ark van Noach in Dordrecht

Meer informatie is te vinden op www.geloofjijhet.com.

 

Van vrouwenclub naar vrouwenpastoraat

Vrouwenpastoraat1In de gemeente Zoetermeer zijn een aantal vrouwen 10 jaar lang bezig geweest met de vrouwenclub. Elke maand was er een bijeenkomst, met allerlei onderwerpen. Van vasten en bidden tot knutselen en een filmavond. De hele gemeente werd ook voor  sommige bijeenkomsten uitgenodigd. B.v. sabbatsluiten in de duinen.

Twaalf van de leden van de vrouwenclub hebben in het weekend van 28 juni t/m 1 juli 2013 samen  doorgebracht ter viering van 10 jaar lief en leed met elkaar delen.

“We hebben elkaar nog beter leren kennen. Hebben samen gehuild, maar overwegend gelachen. De vrouwen zijn nader tot elkaar gekomen en dat was de bedoeling.”

vrouwenpastoraat 2

Ds. Dwight van Ommeren en Alex Depusois gaven geestelijke ondersteuning op sabbat. Ze spraken over de perfecte christelijke vrouw. Hierbij waren de partners van de vouwen uitgenodigd voor een programma gericht op de perfecte christelijke man. Was heel erg interessant en we hebben veel geleerd over onze mannen en we hopen dat de mannen ook geleerd hebben over de vrouwen. Maar samen hebben we veel gelachen.

Het weekend is zeer positief ervaren en er is al gevraagd of er volgend jaar weer een bijeenkomst zal zijn.  Om toch meer sociale activiteiten samen te kunnen houden is besloten om te starten met een activiteitenclub. Geïnteresseerden kunnen lid worden van de activiteitenclub. Na de zomervakantie zal er meer invulling aan de activiteitenclub gegeven worden.

 

Enrico Karg nieuwe predikant Lelystad

IMG_1297

Op sabbat (zaterdag) 6 juli deed Enrico Karg intrede in de gemeente Lelystad. In een feestelijke dienst droeg Ds. Henk van der Kamp, al 8 jaar predikant van Lelystad, de gemeente over aan zijn opvolger. Ds. Van der Kamp  geniet vanaf 1 juli van zijn pensioen, en zal lid blijven van de gemeente Lelystad.

Ds. Tom de Bruin, algemeen secretaris, was aanwezig namens het landelijk kantoor van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Ds. De Bruin memoreerde aan de tijd dat hij de predikant van Enrico Karg was en welke rol hij mocht spelen in zijn roeping tot predikant. Ds. De Bruin voltooide de officiële overdracht van de gemeente, na een volmondig “ja” van Enrico Karg en de twee ouderlingen van de gemeente.

Op 21 september zal Enrico Karg ingezegend worden in Den Haag. Hij is al bijna twee jaar bezig met zijn proponentschap, gesteund door Ds. Jan Koeweiden. Ds. Koeweiden sprak een aantal woorden tijdens de dienst, waaronder: “Ik wens Enrico alle zegen toe in zijn werk in Lelystad. Het was een voorrecht om met hem samen te werken en ik kijk uit naar het goede werk dat hij zal doen voor de Heer.”

Guisèle Berkel nieuwe predikant Leiden

De gemeente Leiden kreeg op 22 juni een nieuwe predikant. Tijdens een speciale dienst rond het thema rentmeesterschap werd afscheid genomen van ds. Dwight van Ommeren, en deed Guisèle Berkel-Larmonie intrede. Ds. Tom de Bruin, algemeen secretaris van het landelijk kantoor van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, leidde de dienst.P1030333

Guisèle Berkel-Larmonie is al twee jaar proponent predikant in en rond Rotterdam. Op 21 september zal zij ingezegend worden tot predikant, en ondertussen heeft zij de pastorale zorg van de gemeentes Den Haag en Leiden. Ds. Van Ommeren heeft haar begeleid in haar proponentsperiode, en met grote trots droeg hij de gemeente aan haar over.

In de twee overdenkingen, die het idee van wegen en gewogen worden uitwerkten, werd gesproken over hoe de leden omgaan met alles wat zij van de Heer mogen ontvangen. Toevalligerwijs draaiden de welkomwoorden van de ouderling ook over datzelfde idee, maar dan aan de hand van familielid die een kleine winkeltje had. Bij alles wat gewogen werd, werd ruimer gegeven dan gewogen en betaald was. Het leukste: dat weegschaal van die familielid was van het merk Berkel. Bewijs dus dat Guisèle Berkel ook ruimer geeft dan gewogen en betaald is in haar zorg voor de leden.

‘Het was geweldig om te zien hoe zo’n jonge predikant functioneert in een gemeente. Met enthousiasme en kunnen wordt het werk opgepakt. Wij mogen de Heer danken dat hij, nu nog steeds, mensen roept voor zijn werk,’ aldus ds. Tom de Bruin.