Vier dopelingen in Heerlen

Voor de gemeente Heerlen stond sabbat (zaterdag) 30 november helemaal in het teken van welkom heten. De dienst draaide om de doop van Joey Smit, Leroy Smit, Gabriel Costa Eufrasio en Juny Alfred Croes. De kerk zat volledig vol, ook met bezoekers die niet regelmatig in een kerk komen.DSC_0082

De vier dopelingen zelf waren al langere tijd bekend met de kerk, maar maakten kort geleden de beslissing zich te laten dopen. Verder lezen

Hoe houdt de kerk haar leden binnenboord?

Zo nu en dan schrijft één van de predikanten in het veld een gastblog. Deze keer de beurt aan ds. Bert Nab, die net terug is van een congres over kerkverlating. SDA-headquarts

Op het hoofdkantoor van de wereldkerk in Silver Spring (Verenigde Staten) vond van 18 – 20 november een congres plaats over kerkverlating en hoe dit in de toekomst te beperken. Namens Europa mocht ik samen met een collega uit Groot-Brittannië dit congres bezoeken. André Staal, medeoprichter van een onderzoekscommissie in Nederland, was ook van de partij om uitleg te geven over de Nederlandse resultaten.

Het werd een interessant congres met vertegenwoordigers uit de hele wereld. Wat opviel is dat de redenen om de kerk te verlaten over de hele wereld met elkaar overeen komen. Mensen geloven niet meer wat de kerk leert, ervaren onverschilligheid of zelfs liefdeloosheid in de kerk en ze hebben het gevoel niet zichzelf te kunnen zijn, naast diverse andere redenen.

Wereldwijd verliest de kerk binnen een jaar meer dan een derde van de leden die door de doop toetreden. In een enkel gebied kan dit percentage oplopen tot zo’n tachtig procent. Dat zijn enorme aantallen. Geen wonder dat de kerk een plan wil bedenken om die mensen binnenboord te houden.

Drie dagen lang zijn er uit alle gebieden in de wereld onderzoeksresultaten besproken en naar aanleiding daarvan is er een verklaring opgesteld over hoe de kerk denkt haar leden beter van dienst te kunnen zijn en hen te koesteren.

Het interessante is dan vervolgens dat we te maken hebben met een wereldkerk. Wat bij ons heel normaal is, kan in een ander deel van de wereld heel vreemd zijn. Waar men in grote delen van de wereld weigert na te denken over mensen die bijvoorbeeld anders geaard zijn, kunnen wij het ons niet veroorloven hier niet over na te denken.

10929964563_ae6351369a_b

Dit leidt ertoe dat een verklaring over onvoorwaardelijke acceptatie van leden, minder onvoorwaardelijk is dan het lijkt. In veel delen van de wereld vindt men namelijk dat mensen wel mogen binnenkomen zoals ze zijn, maar dat ze vervolgens dienen te veranderen naar de maatstaven die de kerk stelt. Stel je voor dat het een regel is in de kerk dat de leden niet roken, dan valt dat wel af te leren als je er graag bij wilt horen. Leef je in een gebied waar moeilijk wordt gedaan over sieraden, dan doe je die toch gewoon af. Maar wat nu als je valt voor mensen van hetzelfde geslacht. Kan je dat dan ook gewoon afleren? Op die vraag heeft het congres geen antwoord gegeven.

In Nederland wordt momenteel veel aandacht gegeven aan het thema ‘veilige kerk.’ Hoewel ook hier soms weerstand bestaat tegen zaken die we niet helemaal theologisch kunnen vatten, proberen we toch een boodschap af te geven dat iedereen welkom is. Aandacht voor de medemens die misschien niet helemaal in de pas loopt met de meerderheid mag daarbij niet ontbreken. Als de kerk veilig moet zijn, dan ook voor iedereen en niet alleen voor degenen die we leuk vinden of die precies in het plaatje passen. Of het nu allemaal theologisch verantwoord is of niet, we hebben met mensen te maken en daar gaat het om.

In dit opzicht heeft het congres niet gebracht wat wij hier in het westen wellicht wel zouden willen. We mogen echter niet vergeten dat we met een wereldkerk te maken hebben en het dus zeer moeilijk is om gelijkgestemde besluiten te nemen. Elke stap voorwaarts is er een en mag als positief uitgelegd worden. Het is echter vaak wel een proces van de lange adem.

Dit gezegd hebbende kan ik uiteindelijk toch wel concluderen dat het een aangename ervaring was om eens op dit niveau mee te maken hoe er in de kerk gedacht en geredeneerd wordt.

Bert Nab is predikant van Heerlen en Eindhoven, daarnaast is hij districtsvoorzitter van Zuid-Oost Nederland en heeft een landelijke zorg voor rentmeesterschap. Meer blogs van Bert Nab lezen? Kijk op Berts gedachtenspinsels en belevenissen (bertnab.blogspot.nl).

Adventgemeente Nijmegen verhuist

Dat afscheid samen kan gaan met veel gezelligheid bewijst adventgemeente Nijmegen op sabbat (zaterdag) 2 november wanneer zeventig (oud)leden en bezoekers bijeenkomen om afscheid te nemen van hun kerkgebouw. De Adventkapel was tussen 1959 en 2013 het afscheid adventkapel nijmegenhuis van de gemeente Nijmegen. Er wordt gelachen en gepraat, maar ook stilgestaan bij het afscheid van een dierbare plek.

De dag zou niet compleet zijn zonder historisch overzicht. De gemeente begon precies 75 jaar geleden met openbare lezingen en deur tot deur evangelisatie. Er volgt een dienst vol muziek.

Ds. Elise Happé staat tijdens de overdenking stil bij de woorden van koning Salomo en de verwondering die hij uitspreekt in 2 Kronieken 6: ‘Zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen?’

God is daar waar de zon opgaat tot waar zij onder gaat. God is licht. In het symbool van de zevenarmige kandelaar, vertrouwen wij erop dat zijn aanwezigheid met ons meegaat naar de nieuwe locatie de Haard, waar Adventgemeente Nijmegen vanaf nu zal kerken.

Slot gebedsweek Harderwijk

Zoals in de meeste adventgemeenten van Nederland, sloot de gemeente Harderwijk op sabbat (zaterdag) 9 november de gebedsweek af. De voorgaande week kregen alle leden en kinderen een gekleurd of wit papier mee waarop zij een wens, gebed of passend gedicht konden schrijven.

harderwijk1Alle kinderen maakten daarvan gebruik en lazen op sabbat hun gebed voor,  dat vervolgens aan een wit kruis werd bevestigd dat op het podium stond. Ook de gebeden op gekleurd papier van volwassenen werden voorgelezen en aan hetzelfde kruis gehangen. Gebeden op wit papier waren alleen voor God bestemd en werden naar analogie van Openbaring 5:8 als wierook verbrand. God kan ook verbrande gebeden lezen en verhoren!

De kinderen hadden tijdens de gebedsweek tekeningen gemaakt van hun favoriete bijbelverhaal. De tekeningen waren te bewonderen op een daarvoor bestemde tafel in de kerk. Het was een mooi om kinderen zo betrokken te zien op een kleurrijke sabbatmorgen.

Met dank aan Henk Koning.

Het begin: aanwij­zingen voor een schepper

Symposium Het BeginHoe is de aarde ontstaan? Hoe is het leven ontstaan? Waar komt ons bewustzijn vandaan? Deze vragen stonden centraal tijdens symposium Het begin dat op 13 oktober werd gehouden in de adventgemeente Den Haag. Hoewel het weer behoorlijk tegenzat die zondag, waren er toch ongeveer 80 bezoekers aanwezig bij het symposium. Zij volgden de lezing over DNA, de film God of Wonders en de paneldiscussie met drie experts aandachtig.

Tijdens de pauze en na het plenaire gedeelte kon men onder het genot van een hapje en drankje naslagwerk aanschaffen en inspiratie opdoen bij de boekenstands. Ook was er een expositie over de scheppingweek te bewonderen. Deze expositie, bestaand uit natuurfoto’s, tekeningen en knutselwerkjes, was een samenwerking van gemeenteleden en de kindersabbatschool.

De middag ademde een aangename sfeer, het programma werd positief door het publiek beoordeeld, en mede dankzij het grote team van helpers bleef de indruk van een gastvrije gemeente achter bij onze bezoekers. Het was een zegen om samen aan zo’n prachtig project te mogen werken. De zaadjes zijn gezaaid, we bidden God dat Hij er bomen met goede vruchten uit laat groeien.

Op 6 november, 27 november en 18 december zullen in de avond verdiepingssessies plaatsvinden. Er wordt dan stil gestaan bij aanwijzingen voor een schepper bezien vanuit de biologie en kosmologie. Iedereen is hierbij van harte welkom! Zie voor meer informatie www.hetbegin.net