Communicatiemedewerker en fondsenwerver gezocht

ADRA zoekt voor haar Nederlandse kantoor in Huis ter Heide (Ut)

een communicatiemedewerker voor 20 uur per week
een fondsenwerver voor 20 uur per week
Kennis, kunde en passie zijn kernbegrippen waar ADRA naar op zoek is. We zoeken mensen die in een klein team de schouders eronder willen zetten en gezamenlijk zich maximaal willen inzetten om de doelstellingen van ADRA te behalen.

Beide functies worden aangeboden voor een jaar met de mogelijkheid tot verlenging bij uit de behaalde resultaten gebleken geschiktheid.
Geboden worden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij het niveau van de functie.

Voel je voor een nieuwe stap in je loopbaan, stuur dan voor 1 november 2012 een e-mail met je motivatie en de argumenten voor je geschiktheid voor een van beide functies en in bijlage je curriculum vitae aan Geert Hendriks (directeur): geert@adra.nl.

De eerste sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 13, 14 en 15 november.
De functieprofielen voor de beide functies en informatie over ADRA is te vinden op: http://www.adra.nl/over-adra/vacature/

Gun het anderen

Terwijl ik opgroeide in een klein gedeelte van de Nederlandse biblebelt, Gereformeerd artikel 31 was een van de grotere kerken in mijn geboorteplaats Hattem, begreep ik nooit de consternatie die elke keer weer ontstond als de landelijke of plaatselijke politiek de mogelijkheid wilde creëren dat op zondag de winkels open konden zijn. Elke zaterdag gingen wij naar de kerk terwijl de hele omgeving genoot van een dagje winkelen. Ik begreep dus niet waarom mijn gereformeerde artikel 31 buren dat ook niet konden. Niemand belette hun toch om naar de kerk te gaan. Ze moesten alleen de stoep delen (er werd natuurlijk gelopen naar de kerk) met mensen die voor andere redenen zo vroeg uit de veren waren die zondag. Toch verzette de gereformeerde en vele andere christelijke gemeenschappen zich met hand en tand tegen de uitbreiding van de winkeltijdenwet. In Hattem is dit succesvol gebleken tot op heden zijn daar de winkels gesloten op zondag.

Afgelopen woensdag stond er in de ochtendkrant Trouw een artikel over de vermeende intrekking van privileges voor gelovigen. Voorbeelden van ingetrokken privileges waren het verbod op ritueel slachten, kritiek op weigerambtenaren en de beperkingen van vrijheid van onderwijs. Trouw zag een heuse kruistocht tegen gelovigen ontstaan. Natuurlijk werd dit in alle toonaarden ontkent door de verschillende politiek stromingen.

Eén uitspraak van Tofik Dibi van GroenLinks bleef bij mij hangen: “Niemand dwingt mij op zondag te winkelen. Waarom moet ik het anderen wel onmogelijk maken? Ik vind het belangrijk dat er in de samenleving plaats is voor freaks, outsiders. Dus als er relifundi’s zijn die geen televisie in hun huis willen, moeten ze dat zelf weten. Maar ik wil niet dat één levensovertuiging voor anderen bepaalt hoe zij moeten leven.”

Met deze zelfde gedachtegang heeft de adventist Nelson Castro, een lid van de senaat van de staat New York, ervoor gezorgd dat het homohuwelijk mogelijk werd. “I think marriage should be between a man and a woman, but I don’t have the right to prohibit others to have the right to get married.” Hij was één van de drie religieuze democraten die hun positie ten aanzien van het homohuwelijk veranderde.

Castro kan niet veel steun verwachten vanuit zijn kerk. Officieel steunde het departement voor religieuze vrijheid in 2010 de zogenaamde “proposition 8”. Dit wetsvoorstel wilde het homoseksuelen onmogelijk maken te kunnen trouwen. Onze religieuze overtuiging dat een huwelijk alleen mag plaats vinden tussen een man en een vrouw was blijkbaar voldoende om het anderen ook maar voor te schrijven.

In de adventistische theologie zit een beschuldigend en waarschuwend vingertje naar een religieus systeem die haar eigen doctrines opdringt aan de maatschappij. Elk jaar weer horen we over vermeende zondagswetten die elke Adventist zou verplichten om de zondag te vieren. Elke keer beroepen wij ons op de fundamentele religieuze vrijheid die ons het recht zou moeten geven om op zaterdag onze rustdag te vieren.

Misschien moeten we vaker deze religieuze vrijheid ook aan anderen gunnen. Ik hoop dat ik binnenkort een keer een Gereformeerde kerk artikel 31 kan bezoeken in Hattem … na een heerlijke ochtend winkelen.

counter statistics
.