Lenie Schouten – Hazeleger

Tijdens een drukbezochte afscheidsdienst hebben haar (klein)kinderen duidelijk en liefdevol naar voren gebracht hoe belangrijk Lenie is in hun leven. Zij was optimistisch, open en nuchter gelovend. Daarbij had zij een kritische blik en een inclusieve houding naar de naaste. Tot het einde van haar leven was zij betrokken en op een rustige manier heeft zij afscheid genomen en is zij ingeslapen. Verder lezen