God houdt van ons. Alles wat we geven is een reactie op Gods liefde. Wij geven zijn zegeningen door. Hierdoor laten we zien dat we trouw zijn aan God. We worden ook deel van een groter geheel, en samen bouwen we aan de kerk en de wereld om ons heen.

God daagt ons uit om anders te kijken naar wat we hebben: onze tijd, onze talenten en ons geld. Zo is de sabbat de dag die bestemd is om uit te rusten en aan God te besteden. De inzet van onze talenten is nodig voor de kerk en de mensen in de buurt. God wil dat we omkijken naar anderen en zorgen voor de wereld; we leven niet alleen voor onszelf. Ook ons bezit is niet alleen van en voor onszelf.

Door de Bijbel heen zien we dat God tien procent vraagt van de inkomsten van gelovigen voor zijn werk. De mens krijgt dat in bruikleen, en de Heer ontvangt het graag terug voor zijn kerk. Met dit geld kan de kerk mensen bereiken met Gods liefde.

God vraagt ons om financieel bij te dragen. Maar nog liever wil God onze harten, en daarom daagt hij ons uit om alles te delen wat écht belangrijk is voor ons: tijd, talenten en bezit. Zo krijgt God de kans om ons leven te vormen en krijgen wij de kans om onze prioriteiten op de juiste manier te stellen. Als wij geven, worden de kerk en de wereld niet alleen betere plekken, u wordt een beter persoon.

reflecties op goede keuzes – god first

De Rentmeesterschapsraad van onze kerk heeft het initiatief genomen om de sound bites die beschikbaar gesteld worden door de Generale Conferentie van de Adventkerk te vertalen en ook aan de Nederlandse gemeenten te zenden en te publiceren op de website. Het doel van deze berichten is om het geloof, het vertrouwen en het commitment aan Gods werk en Gods kerk verder te vergroten en te ondersteunen. Verder treft u hieronder enkele PDF’s met meer informatie en hopelijk inspiratie!

DOWNLOADS
Reflecties op Goede keuzes – God First/sound bites
Stewardship – Promoting Good Stewardship
2020T&O Readings – Faith, Trust and Commitment
MDB-Full-Document – Responsibilities in the Local Church
Adult-commitment-card – God First/I Promise
Children-commitment-card – God First/I Promise

Foldermateriaal

Rentmeesterschap folder
Achtergronden en uitleg over rentmeesterschap

Delen:

1 Reactie “Rentmeesterschap: een breed begrip

  1. Pinkback: Rentmeesterschap: een breed begrip | Bethanië SDA