Het ongekende menselijk leed veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne raakt een ieder. Door het voortduren van de oorlog in Oekraïne neemt het aantal mensen dat voor het geweld vlucht steeds verder toe. Naar schattingen zijn nu ongeveer 2,6 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. In Nederland hebben zich tot nu toe minstens 6200 vluchtelingen gemeld.

Solidair

Vanuit de kerken en individuele kerkleden is er een grote solidariteit en bereidheid om te helpen. Er worden op dit moment veel initiatieven ondernomen om hulp te bieden. Ook zijn veel kerkleden zoekende hoe zij van betekenis kunnen zijn voor hun gevluchte medemensen. De bij het Centraal Interkerkelijk Orgaan (CIO) en Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen hebben hiervoor aandacht gevraagd in hun plenaire vergaderingen. Ons kerkgenootschap is betrokken bij het CIO.

Brugfunctie

Het advies aan parochies en gemeenten is om een brugfunctie te vervullen tussen betrokken kerkleden en de overheid die de opvang coördineert. Concreet kan dit betekenen: het in kaart brengen van initiatieven en deze informatie te delen met de lokale burgerlijke gemeente. Vanuit de overheid zijn de burgerlijke gemeenten het juiste aanspreekpunt. Het advies is om contact met de eigen burgerlijke gemeente op te nemen. Als eerste stap is het verstandig om de website van uw stad of gemeente te raadplegen, daar is veel praktische informatie voorhanden. Het landelijk leiderschap van ons kerkgenootschap staat positief tegenover het gegeven advies.

Delen:

Reacties zijn gesloten.