Later dan de bedoeling was, kunnen we het jaarverslag over 2020 aanbieden. Dat heeft lang op zich laten wachten. Dat heeft alles te maken met de coronapandemie van de afgelopen twee jaar. Normaal gesproken vindt de financiële audit van GCAS (onze wereldkerk) in mei plaats, maar door beperkende maatregelen van het kabinet in 2021 kon dit niet fysiek plaatsvinden. Dit moest noodgedwongen digitaal plaatsvinden en dit was pas mogelijk afgelopen november. In de laatste vergadering van het Landelijk Bestuur op 5 december 2021 is de rapportage van de auditors afgestemd.

Corona

Veel samenkomsten en vergaderingen gingen noodgedwongen over op Zoom. Kerkdiensten konden worden gevolgd via livestreams. Heel veel evenementen moes ten worden afgezegd en werd het advies gegeven zo weinig mogelijk te reizen en thuis te werken. Rob de Raad, voorzitter van de Nederlandse Unie schrijft in het voorwoord: ‘Als Nederlandse kerk van zevendedagsadventisten zijn we blij met de vele initiatieven die gedurende het jaar toch zijn opgezet. We werken op ons landelijk kantoor met een heel klein team, maar mede door de inzet van heel veel vrijwilligers is er toch weer opnieuw heel veel tot stand gekomen. Daar zijn we onze hemelse Vader dankbaar voor.’

Tienden 2020

In het boekjaar werd positief afgesloten met bijna 9 ton. In 2020 bedroegen de tienden 91% van de totale inkomsten, te weten €4.169,959. De tienden zijn met 4% gestegen ten opzichte van 2019. Als we kijken naar de begroting is een stijging van 7% gerealiseerd. De tien- den laten over de afgelopen vier jaar een gestage groei zien. De Nederlandse Unie ervaart dit als een grote zegen.

Download: Jaarverslag 2020

Hieronder kunt u het jaarverslag doorbladeren 

 

Delen:

Reacties zijn gesloten.