Woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide zoekt een voorzitter en drie leden voor de Raad van Toezicht (commissie ‘Zorg, Kwaliteit en Veiligheid’ + juridisch en vastgoed).

‘Thuis’

Vredenoord biedt verpleeghuiszorg, verzorging, thuiszorg, palliatieve zorg en dagactiviteiten. Ouderen beleven bij Vredenoord het warme, persoonlijke gevoel van ‘thuis’. Vredenoord is een christelijke organisatie waar cliënten zich thuis voelen, waar ruimte is voor ontmoeting, zingeving en aandacht voor elkaar, en waar de vraag van de cliënt uitgangspunt is.

Raad van Toezicht

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit drie leden en twee vacante plekken voor de commissie ‘Zorg, Kwaliteit en Veiligheid’. Met het beëindigen van de zittingstermijn van de voorzitter per 1 januari 2023 en de wens om kennis en ervaring op het aandachtsgebied juridische zaken en vastgoed toe te voegen, zullen de komende tijd vier nieuwe toezichthouders worden benoemd. In de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de maatschappij. Vrouwen worden daarom ook uitdrukkelijk gevraagd te solliciteren. De leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de Stichting te onderschrijven en tenminste de meerderheid moet lid zijn van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Werving en selectie vindt daarom in eerste instantie binnen het Kerkgenootschap plaats.

Meer informatie over de vacatures vindt u in deze PDF

Reageren

Geïnteresseerd, aantoonbaar gekwalificeerd én voldoende beschikbaar? Reageer uiterlijk 15 februari 2022 door uw cv en korte motivatie te sturen aan de Raad van Toezicht van de Landelijke Stichting Vredenoord ter attentie van de voorzitter Marius Jellema, raadvantoezicht@vredenoord.nl
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Marius Jellema op 06-28532340.

Delen:

Reacties zijn gesloten.