Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten hield zondag 2 februari in Almere een tussentijds Informatiecongres. Bijzonder zo’n tussentijds congres, omdat de Nederlandse tak van de zevendedagsadventisten ten opzichte van andere velden in de wereld hierin uniek is.

Het landelijk bestuur van de kerk in Nederland hecht er echter waarde aan om de afgevaardigden namens haar plaatselijke gemeenten op het informatiecongres als het ware ‘bij te praten’ en zodoende op de hoogte te stellen van beleidsmatige en bestuurlijke onderwerpen. Ds. Raafat Kamal, voorzitter van het Europese hoofdkantoor, was vanuit Londen eveneens aanwezig op het congres. In zijn openingsgebed vroeg hij de aanwezigen om de zegen van onze God. 

Inzet vrijwilligers

Voorzitter van de Nederlandse Adventkerk, Rob de Raad, zei het in zijn openingstoespraak als volgt: ‘We hebben vandaag de gelegenheid om u te vertellen wat er in de kerk gebeurt. En dat is heel veel. En dat is niet mogelijk zonder de inzet van onze vrijwilligers: onze kerkleden.’ Er lagen in de eerste helft van het huidig bestuurstermijn verschillende uitdagingen voor de kerk, zo bleek uit de woorden van De Raad. Op het gebied van de financiële huishouding, onduidelijkheid rondom de inzegening van vrouwelijke predikanten, het lange uitblijven van een aanpassing aan de statuten en de werving van predikanten voor de Nederlandse kerk. ‘Het Landelijk Bestuur heeft bij haar aantreden ook duidelijk gemaakt transparant te willen zijn. Ook daarom willen we vandaag graag aan u, als afgevaardigden van dit congres, een en ander toelichten en verduidelijken.’

Presentaties

Tijdens het congres werden er verschillende presentaties gehouden door onder andere penningmeester Rozita Panneflek, algemeen secretaris ds. Enrico Karg, de Departementshoofden Jacob Engelgeer en Madelon Comvalius, verantwoordelijk voor respectievelijk Ontwikkeling & Toerusting, en Jongeren & Gezinnen. Ook was er een presentatie van ds. Stenett Ross en Cristel van Maarseveen, lid van het Landelijk Bestuur,  namens het Departement Rentmeesterschap. Bij elk onderdeel konden de afgevaardigden vragen stellen. Daarvan werd ruimschoots gebruik gemaakt. 

Voorleesbijbel

Meteen na de lunchpauze presenteerde ds. Jacob Engelgeer de onlangs uitgegeven Voorleesbijbel. Het is het eerste deel (van de schepping tot koning David) van in totaal drie delen. Deze bijbel voor kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar is geschreven door de zevendedagsadventisten Edith de Vree en dr. Rudy van Moere. Er is samengewerkt met het Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG). Uitgever Stefan van Dijk van het NBG was aanwezig op het congres en prees zowel de samenwerking als de inhoud van de Voorleesbijbel.

Speciaal extra agendapunt was de inzegening van vrouwelijke predikanten. Algemeen secretaris ds. Enrico Karg gaf via een systematisch opgebouwde presentatie weer onder welke voorwaarden een predikant binnen de kerkelijke organisatie als ingezegend wordt beschouwd en bij welke bestuurslaag binnen de internationale kerkorganisatie criteria en mandatering hiervoor ligt. De conclusie is dat dit ligt bij de internationale bestuurslagen. Uitgesproken is dat de Nederlandse Adventkerk haar invloed zal blijven aanwenden tijdens vergaderingen van deze besturen om zodoende op internationaal niveau aandacht voor dit onderwerp te blijven vragen.

De kerk kan terugkijken op een inspirerend en informatief congres.  

Delen:

1 Reactie “Overwonnen uitdagingen centraal op Tussentijds Informatiecongres

  1. Pinkback: Overwonnen uitdagingen centraal op Tussentijds Informatiecongres | Bethanië SDA