Op donderdag 20 maart overleed Adriaan Willems op 73 jarige leeftijd. Hij was een positief ingestelde man, die zeer actief was binnen de gemeente Enschede. Via zijn huwelijk met Malou Schwake kwam hij in aanraking met het adventisme. Zelf was hij opgegroeid in een katholiek gezin in Brabant. Hij werd direct na hun huwelijk een vaste bezoeker van de gemeente.

Adriaan Willems werd op 31 maart 2001 gedoopt door ds. J. den Hollander. Vanaf dat moment kon hij ook officieel functies bekleden binnen de gemeente Enschede en hij werd direct gevraagd. Samen met Henk Tap vervulde hij ruim tien jaar de functies van koster en assistent-koster. In de loop der jaren voerden zij diverse verbouwingen uit.

Kwaliteit van leven

Eind 2011 kreeg Willems te horen dat hij kanker had. Zonder opstandig te zijn onderwierp hij zich aan een tweetal operaties en zware chemokuren. In september 2012 leek hij de kanker overwonnen te hebben, maar begin 2013 kreeg hij te horen dat er toch weer uitzaaiingen waren.

Samen met zijn vrouw koos hij toen voor de kwaliteit van het leven in plaats van voor de kwantiteit. Zij gingen nog diverse keren naar hun tweede huis op Tenerife om te genieten van de mooie natuur. Half februari kwamen zij eerder terug van Tenerife omdat Willems merkte dat zijn krachten afnamen.

Hij werd zo zwak dat hij de gemeente niet meer kon bezoeken. Op 6 maart 2014 hebben ds. J. Engelgeer, O. Yeboah en E. Tap thuis met Willems en zijn vrouw Heilig Avondmaal gevierd en is hij gezalfd. Hij zag dit zelf als een soort afsluiting.

Positieve manier

De dienst van Woord en Gebed werd op 25 maart gehouden in het crematorium in Usselo.
Er was prachtige muziek, een gedicht en Willems’ zoon Marc en zus Els spraken warme woorden. Ds. Engelgeer las Psalm 23:1-4a en Openbaringen 21:1-4 en sprak over de positieve manier waarop Adriaan Willems in het leven stond en zijn levende geloof in een eeuwig leven. Een leven zonder ziekten en een weerzien met zijn geliefde vrouw en anderen die hem lief waren. Verder vertelde hij over Willems’ leven als opgroeiend kind in de katholieke kerk en zijn opleiding op het seminarie.

Het was een prachtige dienst van hoop en troost. De gemeente Enschede zal Adriaan Willems missen; zijn humor, zijn zorg om gemeenteleden en zijn inzet voor de gemeente.

Delen:

Plaats een reactie