Wereld Vluchtelingen Dag (20 juni)

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen.

In 1951 is door de Verenigde Naties het Vluchtelingenverdrag aangenomen. Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’.

Syrische Vluchtelingen
In dit Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen staat een nadere omschrijving wie als vluchteling is te beschouwen en welke verplichtingen staten die het Verdrag ondertekend hebben, op zich nemen.

Bij het 50-jarig bestaan van dit verdrag is voor het eerst, op 20 juni 2001, wereldwijd de Wereld Vluchtelingen Dag gehouden. Er is weliswaar veel veranderd in de laatste 50 jaar, maar de noodzaak om bescherming te geven aan vluchtelingen die dat nodig hebben blijft hoogst actueel. Deze dag wil ertoe er toe aanzetten om te blijven streven naar blijvende oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

De Wereldvluchtelingendag is een speciale herdenkingsdag die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. De dag werd in 2000 ingesteld via een speciale resolutie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdragen aan de vrede te vieren. Wereldvluchtelingendag wordt in meer dan honderd landen gevierd, vaak georganiseerd door de nationale afdeling van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

Meer informatie (externe link):
www.unhcr.org

Lex van Dijk predikant van Huis ter Heide

Ds. Tom de Bruin, Lex van Dijk en de ouderlingen van Huis ter Heide

Op sabbat 13 april 2013 deed Ds. Lex van Dijk intrede in de gemeente Huis ter Heide. De tieners van de gemeente hadden deze dienst van begin tot eind georganiseerd en uitgevoerd. Met het thema ‘Welke God kies jij?’ lieten zij de gemeenteleden stilstaan bij  de dagelijkse keuzes tussen goed en kwaad.

Alleen de intredeplechtigheid zelf werd door de volwassenen uitgevoerd. Ds. Tom de Bruin, secretaris van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Advenisten, was aanwezig om de gemeente in Ds. Van Dijks pastorale handen te leggen. Ds. De Bruin was bij deze dienst betrokken, omdat hij predikant in Huis ter Heide was tot  zijn benoeming als landelijk secretaris in december 2012. De dienst  had een leuke, ontspannen sfeer. Ds. Van Dijk stond in zijn intredespeech stil bij het verhaal van de vrouw bij de put. Aan de hand hiervan liet hij de gemeenteleden nadenken over  hoe zij met mensen omgaan, welk respect elk persoon verdient  en hoe ze zich daar  steeds bewust van moet blijven.

‘Ik heb jarenlang met veel plezier in Huis ter Heide gewerkt. Hoewel ik met zeer gemengde gevoelens de gemeente Huis ter Heide vaarwel zeg, ben ik blij dat ik de gemeente aan Ds. Lex van Dijk kan overdragen. Ik weet zeker dan zijn pastorale drive en zorg voor mensen de gemeente zal helpen verder te bloeien en groeien. Ik kijk uit naar de geweldige berichten die ik in de toekomst ga horen over Huis ter Heide’, aldus Ds. De Bruin.