Dag: 19 juli 2010

Hans Ponte terug naar Nederland

Het Algemeen Kerkbestuur (AK) van de Nederlandse Unie heeft eerder dit jaar ds. Hans Ponte, thans voorzitter van de Adventkerken op Aruba, gevraagd in de loop van 2010 terug te keren om opnieuw deel uit te gaan maken van het corps van Adventpredikanten in Nederland. Ds. Ponte heeft ‘ja gezegd’ op deze oproep. De verhuisdozen zullen in september verscheept worden. De exacte datum van in dienstneming wordt nog bepaald.

Adventist.org is the official website of the Seventh-day Adventist church

Seventh-day Adventists are devoted to helping people understand the Bible to find freedom, healing, and hope in Jesus.