ESDA wil graag laagdrempelige en vrijblijvende cursussen aanbieden aan mensen die in hun eigen tempo meer willen leren over bijvoorbeeld archeologie, gezondheid en Bijbel.

Een van de doelstellingen van ESDA is om de kennis van en over de Bijbel in Nederland te bevorderen. Dat gebeurt onder andere door het aanbieden van gratis en vrijblijvende cursussen op het gebied van Bijbel, archeologie, gezond en meer.

De cursussen zijn zo geschreven dat ze zelfstandig en in eigen tempo gemaakt kunnen worden. Veel van de cursussen hebben in hun schriftelijke vorm al hun diensten bewezen. Ook worden er nieuwe webcursussen geschreven om het aanbod aan te vullen met zo actueel mogelijke thema’s.

Deze cursussen worden gratis aangeboden en kunnen geheel vrijblijvend in eigen tempo gevolgd worden. De komende periode ligt de nadruk op het geschikt maken van de cursussen voor het volgen via het web en het uitbreiden van het aanbod.

 ESDA in beweging 
“Op zondag 19 juni ’11 heeft mw. Joanne Balk aan  het Algemeen Kerkbestuur verslag gedaan van activiteiten van het Instituut ESDA, onderdeel van de Nederlandse Unie van Adventkerken. Tevens was ds. Bert Nab, voorzitter Adviesraad ESDA, aanwezig.

Het is goed om kennis te nemen van het volledige verslag, hetgeen is tezien via de link hieronder.”

ESDA Presentatie 2011

Kwartaalblad Contact
Het ESDA-Instituut geeft driemaandelijks het gratis blad Contact uit. Ieder kwartaal wordt er een actueel thema gekozen, dat van verschillende kanten belicht wordt door vaste medewerkers.

Met het blad Contact wordt ook een kwartaalkalender toegezonden, met voor elke dag een bijbeltekst en een vraag om over na te denken.

Ontvangt u Contact nog niet en wilt u dat wel, dan kunt u dat aangeven via de website van het ESDA-Instituut of door een mailtje te sturen naar
esda@adventist.nl.

Ook kunt u op deze website kijken onder publicaties (bij het kopje Multimedia in de linkerkolom). Daar kunt u enkele edities van het blad alvast inzien.