ADRA staat voor Adventist Development and Relief Agency. Deze organisatie is in 125 landen vertegenwoordigd en behoort wereldwijd tot een van de middelgrote organisaties op het terrein van noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. De slogan ‘changing the world, one life at a time’ (leven voor leven de wereld veranderen) is kenmerkend voor de betrokken en krachtige manier van het bieden van hulp.

Nederlandse tak|
In 1984 werd ADRA-Nederland opgericht als humanitaire arm van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Inmiddels is ADRA een zelfstandige organisatie, met een eigen rechtspersoon en een zelfstandig bestuur. Maar nog altijd zijn er nauwe banden met de kerkelijke achterban.

Visie
ADRA vormt een professioneel en efficiënt netwerk dat altijd in ontwikkeling is en zich wil verbeteren. Zij staat voor integriteit en transparantie. ADRA’s helpende handen reiken over grenzen heen door ondersteuning en opbouwende programma’s te bieden door op te komen voor mensen die in  risicovolle situaties verkeren en voor hen die geen hulp ontvangen en vergeten worden. Dankzij deze visie en werkwijze bereikt ADRA meetbare, vastgelegde, opmerkbare en duurzame veranderingen in vele levens en samenlevingen.

Belangrijk voor ADRA
• Als een christelijke organisatie wordt ADRA vanuit het evangelie geïnspireerd bij het initiëren en ten uitvoer brengen van programma’s en projecten van hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking.
• Daarbij ligt de nadruk op hulp door middel van projecten die gebaseerd zijn op plaatselijke initiatieven die in overleg met de betrokkenen worden uitgevoerd.
• Zowel in crisissituaties als bij het oplossen van structurele problemen moet samen met de betrokkenen en via plaatselijke partner-organisaties, worden gezocht naar oplossingen die voor duurzame verbeteringen zorgen.
• ADRA wil hulp bieden bij het opzetten van plaatselijke initiatieven, het vinden en toepassen van passende technologieën en vaardigheden op alle niveaus.
• De gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen staat voorop. Projecten en activiteiten die de status van de vrouw in de ontwikkelingslanden positief beïnvloeden krijgen bijzondere aandacht.
• Een verantwoord gebruik van de natuurlijke hulpbronnen is een belangrijk element in alle ontwikkelingsstrategieën.
• Gezien de omvang van de HIV/AIDS epidemie en de catastrofale gevolgen daarvan in veel ontwikkelingslanden, heeft ADRA besloten om bij alle nieuwe projecten het voorkomen en bestrijden van AIDS tot een constant aandachtspunt te maken.
• ADRA blijft zich inzetten voor de rechten van het kind en zal projecten en programma’s blijven ontwikkelen die kinderen een grotere kans geven op gezondheid en onderwijs.