Het vijfjaarlijkse congres van afgevaardigden van het kerkgenootschap werd op 28 oktober, 4 en 11 november 2012 zijn gehouden te Scherpenzeel.

De afgevaardigden, in vergadering bijeen hebben op 11 november ’12  het volgende nieuwe Algemeen Kerkbestuur gekozen:

·         Voorzitter,   ds. Wim Altink
·         Algemeen Secretaris,   ds. Tom de Bruin
·         Penningmeester,  Istrahel Schorea
·         Staffunctionaris Vorming en Toerusting,  ds. Jurrien den Hollander
·         Staffunctionaris Gemeentegroei,  ds. Rudy Dingjan
·         Staffunctionaris Jeugd,  ds. Hans Ponte
·         Directeur van een stichting nauw gelieerd aan de kerk,  Jeu Boelen
·         Assessor Predikant,  ds. Guisele Berkel
·         Assessor Predikant,  ds. Bert Nab
·         Assessor, prof. dr. Hans van Westrhenen
·         Assessor, Frieda Souhuwat-Tomasoa
·         Assessor, Juliette Okyere
·         Assessor, ir. Frensley Panneflek
·         Assessor, ir. Dick Mostert

Besluiten
Congres Notulen en Besluiten.