Opwekking en Hervorming

Het thema voor verdieping vanuit de Generale Conferentie is “Revival and Reformation”. In deze tijd, mogen we ons als kerk bezinnen op wat opwekking en hervorming in ons eigen leven betekent. Waar mogen we de zegen van God nog dieper in ons leven door laten dringen? En hoe kunnen we dat uitdragen aan de mensen om ons heen? .

De Adventkerk in Nederland wil ook met dit wereldwijde thema aan de slag. Afgezien van het oproepen tot gebed wil de Nederlandse Unie ook verdieping in de materie bevorderen en nadenken over hoe wij handen en voeten kunnen geven aan opwekking en hervorming.

Op zondag 30 oktober zal onder begeleiding van Daniel Duda een lezing- en discussiedag gehouden worden over opwekking en hervorming. Deze vindt één dag voor hervormingsdag van 31 oktober plaats. Duda zal dieper ingaan op de Europese context van hervorming en opwekking. Tevens zal hij openstaan voor vragen en discussie over de eventuele implicaties en uitwerkingen van dit thema.

De dag zal beginnen om 10:00 uur en eindigen om 16:00 uur. Voor een goed verloop van de dag is het goed als u zich registreert. Elke registrant krijgt gratis het boekje “Revive us again” van Mark Finley. Een vriendelijk verzoek: neem zelf een broodje mee . Voor soep, koffie, thee en fris wordt uiteraard gezorgd.

Presentatie