Rentmeesterschap: een breed begrip

God houdt van ons. Alles wat we geven is een reactie op Gods liefde. Wij geven zijn zegeningen door. Hierdoor laten we zien dat we trouw zijn aan God. We worden ook deel van een groter geheel, en samen bouwen we aan de kerk en de wereld om ons heen.

God daagt ons uit om anders te kijken naar wat we hebben: onze tijd, onze talenten en ons geld. Zo is de sabbat de dag die bestemd is om uit te rusten en aan God te besteden. De inzet van onze talenten is nodig voor de kerk en de mensen in de buurt. God wil dat we omkijken naar anderen en zorgen voor de wereld; we leven niet alleen voor onszelf. Ook ons bezit is niet alleen van en voor onszelf.

Efeziërs 4-16

Door de Bijbel heen zien we dat God tien procent vraagt van de inkomsten van gelovigen voor zijn werk. De mens krijgt dat in bruikleen, en de Heer ontvangt het graag terug voor zijn kerk. Met dit geld kan de kerk mensen bereiken met Gods liefde.

God vraagt ons om financieel bij te dragen. Maar nog liever wil God onze harten, en daarom daagt hij ons uit om alles te delen wat écht belangrijk is voor ons: tijd, talenten en bezit. Zo krijgt God de kans om ons leven te vormen en krijgen wij de kans om onze prioriteiten op de juiste manier te stellen. Als wij geven, worden de kerk en de wereld niet alleen betere plekken, u wordt een beter persoon.

Meer informatie over Rentmeesterschap

Blogs

Lees de blog van ds. Tom de Bruin: Het koninkrijk is net een zaad.
Lees de blog van ds. Bert Nab: God woont onder de mensen.
Lees de blog van ds. Elise Happé-Heikoop: Investeren in relaties.
Lees de blog van ds. Henk Koning: Optimaal rendement.
Lees de blog van ds. Bert Nab: Trouw en vertrouwen.
Lees de blog van ds. Wim Altink: We vergeten de mensen in de kerk.
Lees de blog van ds. Enrico Karg: Eer de Heer van de schepping.
Lees de blog van ds. Rob de Raad: Tienden betalen?!

Foldermateriaal

Rentmeesterschap folder