Aan: Zijne excellentie, Ban-Ki Moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Wij, ondergetekenden, zijn vastbesloten om geweld tegen vrouwen en meisjes over de hele wereld te beƫindigen. Als onderdeel van de campagne participeren Zevende-dags Adventisten en haar supporters afkomstig uit meer dan 200 landen en gebieden aan lopende acties die zich tot doel hebben gesteld om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te eindigen, inclusief de acties van andere geloofsgemeenschappen. Wij zijn de Verenigde Naties erkentelijk in haar inspanningen op dit gebied, wij wensen een beroep te doen op wereldleiders, regeringen, bedrijven, mensenrechtenorganisaties, kerkgemeentes, scholen en individuen, om alle mogelijke middelen in te zetten om een werkbare oplossing te vinden.

Vandaag de dag komt dit probleem voor in alle lagen van de maatschappij. Wereldwijd wordt minstens 1 op de 3 vrouwen geconfronteerd met een vorm van fysieke of psychische mishandeling. Vrouwenmishandeling komt voor in de seksindustrie, vanwege huiselijk geweld, seksueel misbruik, eerwraak, vrouwenbesnijdenis, kind huwelijken, emotioneel en verbaal geweld en andere vormen van geweld. Deze praktijken zijn onacceptabel en moeten nu eindigen.

We erkennen dat vrouwenmishandeling een groot probleem is dat enorme proporties heeft aangenomen. Het heeft invloed op elk land. Wij geloven dat wanneer we onverschillig blijven over dit onderwerp dit gelijk staat aan het toestaan van vrouwenmishandeling en het potentieel verergeren. Dit is waarom we een standpunt willen innemen om geweld tegen vrouwen te eindigen. End It Now!

Hoogachtend,
De ondergetekenden

Digitale petitie tekenen