Onder andere:

  • Werkgroep Beleid en Financiën
  • Commissie Onroerend Goed
  • Commissie Personele en Sociale Aangelegenheden
  • Commissie Onderzoek Geloofszaken
  • Unicare