Deze website is eigendom van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze site betrachten wij uiterste zorgvuldigheid. Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en onvolkomenheden of voor eventuele gevolgen van enig handelen op grond van de aangeboden informatie op deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van persoonlijk advies. U wordt nadrukkelijk geadviseerd persoonlijk advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van beschikbare informatie op de  website Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

Uitingen die op de site gemaakt kunnen worden zijn op basis van de verstrekte informatie en of van bron vermelding voorzien. De uitingen zijn uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig.

Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

© Copyright Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, 2013.

 

 

[CONTACT_FORM_TO_EMAIL id=”4″]