Interesse in Church of Refuge? De eerste stap om een CORe-gemeente te worden is contact op te nemen met Glen Berkel, landelijk jeugdleider. Dat doe je door een mail te sturen naar ajv@adventist.nl. Met Berkel bespreek je de persoonlijke behoeften, mogelijkheden en uitdagingen van de jongeren in jouw gemeente. Hij kan dan vertellen wat CORe voor jouw gemeente kan betekenen.

CORe

Een CORe-gemeente is een gemeente die ervoor zorgt dat jongeren zich thuis voelen binnen de gemeente. Dit is heel belangrijk, want momenteel verliest de kerk ongeveer 50% van de jongeren. Verontrustend, want jongeren hebben de kerk nodig en de kerk heeft jongeren nodig.

Jezus’ grote opdracht aan zijn volgers was discipelen te maken. Discipelschap is niet zomaar een programma van de kerk, het is de bestaansreden van de kerk! Echt discipelschap is veel meer dan alleen het evangelie verkondigen. De kerk wordt geroepen Jezus’ voorbeeld te volgen en zich te richten op de vier kernwaarden van discipelschap

Relaties

Jezus riep zijn discipelen persoonlijk en onderhield zijn relatie met hen. Zij reisden met hem, brachten tijd met hem door en leerden hem en elkaar kennen. Echt discipelschap richt zich op relaties die zich ontwikkelen door acceptatie en regelmatig contact.

geloofsgroei

Jezus focuste zich op de geloofsgroei van zijn discipelen. Hij vereerde God met hen, bad met hen, leidde hen in hun ontwikkeling van onafhankelijk geloof en daagde hen uit om verder te denken. Zo moet echt discipelschap streven naar geestelijke groei door geloofsontwikkeling, aanbidding van God en door continue uitdagingen die mensen laten nadenken en meer ontdekken over het geloof.

Missie

Jezus bracht zijn discipelen in aanraking met dienstbaarheid. Eerst zond hij hen uit voor kortere perioden; later liet hij hen hun leven wijden aan het dienen van anderen, het delen van hun geloof en het trainen van nieuwe discipelen. Echt discipelschap, naar Jezus’ voorbeeld, richt zich op missionair werk. Discipelen zijn continu bezig met het dienen van anderen, zouden moeten worden begeleid en anderen begeleiden, en zouden in staat moeten zijn hun geloof te delen door zending en dienstbaarheid.

Kracht

Jezus stuurde zijn discipelen niet met lege handen op hun missie. Hij gaf hen de kracht om bergen te verzetten en de Geest om hen gerust te stellen. Hij bad vaak voor hen. Echt discipelschap maakt discipelen weerbaar. De focus zou moeten liggen op het trainen en coachen van discipelen op het gebied van leiderschap, en moedigt hen aan zich de visie toe te eigenen. En er moet altijd worden gebeden om kracht.