Vesperdienst groot succes

Vooraf nog even oefenen met het koor.

Een goede opkomst was er, bij de Vesperdienst die op 4 maart plaatshad in het sfeervolle Witte Kerkje in Huis ter Heide. Zelfs nog beter waren de reacties van de bezoekers, na afloop gepeild door een enquête. ‘Prachtige muziek, een goede liturgie met een goede opbouw en een zeer inspirerende overdenking’, reageerde een van de deelnemers. Unaniem gaven alle bezoekers aan graag vaker een Vesperdienst te willen bezoeken. ‘Het was heerlijk’, en ‘Meer van dit!’, luidden een paar reacties. Verder lezen

Drie nieuwe starters

In het afgelopen weekend (24 – 26 februari) zijn drie nieuwe teams voor gemeentestichting van vrijdag- tot en met zaterdagavond samengekomen voor training en informatie. Op zondag voegden zich nog zes al functionerende teams bij hen.

Op zondag sloten al draaiende teams zich aan.

Verder lezen

Verfrissende bijeenkomst

singlesdag2016Van Groningen tot Heerlen, van Enschede tot Rotterdam en uit vele gemeenten en churchplants daar tussenin kwamen singles naar Refresh, de tweede dag voor singles die de Adventkerk organiseerde. Verder lezen

Volle evangelisatiedag

Op zondag 27 november bezochten meer dan 125 mensen de evangelisatiedag van de afdeling Gemeentegroei in de kapel van Oud Zandbergen.

evangelisatiedag-27-11-2016

Projectmatig

Ds. Rudy Dingjan toonde de relevantie van het adventisme voor niet-gelovigen. Evangelisatie bestaat uit iedere activiteit die mensen helpt tot een relatie met God komen.

Traditionele evangelisatie richtte zich vooral op medechristenen, maar nu is er behoefte aan kleine projecten waarin relaties duidelijker spreken dan argumenten. Ieder gemeentelid kan zich hierbij aansluiten. Enerzijds door in lijn met hobby’s en talenten met geloofsgenoten activiteiten op te zetten, van sport tot klussenhulp; anderzijds door anderen hierbij te betrekken.

Tussen wal en schip

Daarna kreeg Jenneke van Veen het woord. Zij was lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD), die overgang van de zorg van Rijk naar gemeenten controleerde. Door deze verandering belanden velen tussen wal en schip. Hierop brainstormden de aanwezigen over mogelijkheden om hen de helpende hand te bieden.

Veel ideeën

evangelisatiedag-27-11-2016-2Hanneke Tan sprak de aanwezigen bij over de Stichting Leven en Gezondheid, die na 25 jaar weer actief is. Een nieuwe tijd vraag om nieuwe activiteiten, die de stichting nu ontwikkelt. Joanne Balk belichtte de ondersteunende rol die het ESDA-Instituut voor gemeenten kan spelen. Het zit middenin de omslag van gedrukte naar digitale lesmaterialen.

De dag eindigde met een uitgebreide brainstormsessie met als resultaat een stevige ideeënlijst.