Bestanden voor de secretaris

Je bent secretaris van de gemeente. Je voorganger heeft de administratie overgedragen en je hopelijk redelijk wegwijs gemaakt. Jij bent als het ware het nieuwe geheugen van het kerkbestuur. In jouw administratie staat wat er in het verleden is beslist en uitgevoerd. Je hebt de correspondentie van vele jaren in beheer. In de ledenadministratie beschik je over gegevens van leden toen en nu. Het is een verantwoordelijke taak. Af en toe kun je tegen vragen en zaken oplopen waarop je het antwoord schuldig blijft of waarbij je kennis ontoereikend blijkt. Vandaar deze brochure. Wat zijn je taken als secretaris en hoe vervul je ze?

Het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten heeft een brochure gemaakt voor de lokale secretaris. Daarnaast zijn hieronder een aantal bestanden die nuttig zijn voor de lokale secretaris.

Downloads

Kwartaalverslagen

Kwartaalverslag blad 1 
Kwartaalverslag blad 2
Kwartaalverslag blad 3
Kwartaalverslag blad 4
Mutatieformulier bij kwartaalverslagen

In- en overschrijvingen

Aanwijzigingen invullen kwartaalverslagen
Gemeentebrief
Bericht van opname
Bericht van in- en overschrijving

Informatie

Lidmaatschapgegevens