Advent 4, 2016

Lees nu Advent 4 van 2016: voeding/leefstijl. Advent is het ledenblad van de kerk en komt ieder kwartaal uit. Het is een prikkelend blad, vol artikelen die aanzetten tot nadenken en discussie. Dit is het eerste blad van de nieuwe hoofdredacteur, ds. Bert Nab. Lees Advent hieronder of download het via deze link.

Verder lezen

Trainingsmomenten voor afgevaardigden

shutterstock_275634977In het voorjaar van 2017 organiseren de districtsbesturen in goed overleg met het Landelijk Kantoor voorlichtings- en trainingsmomenten, als voorbereiding op het uniecongres in mei van dat jaar. De districten worden vertegenwoordigd door districtsvoorzitters ds. Rob de Raad (Noord) en ds. Dwight van Ommeren (Zuid). Ds. Van Ommeren: ‘Goed ingelicht is beter voorbereid samen bouwen aan Gods koninkrijk.’ Verder lezen

Statuswijziging

blokken.shutterstock_232727398Momenteel is de zogenaamde Annual Council van de Generale Conferentie gaande. Dit is de jaarvergadering van de wereldkerk. Het bestuur vanuit allerlei landen komt dan samen om besluiten af te stemmen. Op zondag 9 oktober werd gestemd over de status van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland. Dat zal per mei 2017 een statuswijziging ondergaan. Verder lezen