Inspirerende middag

Op sabbat (zaterdag) 10 september deed een drietal bestuursleden van de wereldkerk de kerk in Rotterdam Noord aan. Ds. Thomas Lemon, vicevoorzitter, ds. Claude Richli, associate secretaris, en Karnik Doukmetzian, hoofd van de Juridische dienst waren voor een bestuurlijke audit naar het Landelijk Kantoor in Nederland afgereisd. Op 8 en 9 september waren zij voornamelijk bezig met vergaderen, maar op sabbat stond er natuurlijk een ander programma gepland. Meer over de reden van hun bezoek lees je hier.

Delen

middag Rotterdam Noord

Mannenkwartet uit de adventgemeente Rotterdam International

Op verzoek van het landelijke bestuur organiseerde district Zuid Nederland een inspirerende middag. Die begon met bijdragen van verschillende churchplants die actief zijn in het district. Hun presentaties (en muzikale talent) werd zeer gewaardeerd door de bestuursleden van de wereldkerk. Ze vonden het interessant om te zien op welke manieren Gods liefde in Nederland wordt gedeeld.

Structuur en functioneren

Na het churchplant-programma kregen ds. Lemon, ds. Richli en Doukmetzian alle ruimte op het podium. Zij gaven een kijkje in hun werk voor de wereldkerk en beantwoordden vragen vanuit de zaal. De structuur van de kerk en hoe die functioneert, van lokale gemeente tot aan het wereldhoofdkantoor, werd daarmee een stuk duidelijker. Al met al was het een verhelderende en inspirerende middag voor alle aanwezigen.

Positie binnen wereldkerk

Hoe zit de wereldkerk in elkaar? Bekijk het filmpje. Scroll naar beneden voor de rest van het artikel.

De Nederlandse Adventkerk nu

Op dit moment is de Nederlandse kerk een unie met conferenties (de Nederlandse Unieconferentie), ondanks dat de twee conferenties in 1972 zijn opgeheven en er een stelsel is ontstaan van vijf districten, inmiddels is dat aantal teruggebracht naar twee districten. De huidige situatie binnen de kerk is sinds 1972 behoorlijk veranderd, waardoor het noodzakelijk is te onderzoeken of de huidige structuur nog volstaat. Zo zijn er sinds 1972 ruim 2.000 leden en ruim 25 gemeenten bijgekomen. Op basis van deze groei is het noodzakelijk dat de bestuurlijke laag van conferentie wordt ingevoegd. De huidige twee districten kunnen daartoe als voorbereiding dienen. Verder lezen

Buitengewoon congres

Zondag 5 juni was in meerdere opzichten een warme dag. Afgevaardigden en bezoekers uit het hele land kwamen op deze dag samen in de gastvrije gemeente in Almere voor een buitengewoon congres. Dit congres was aangevraagd middels het verzamelen van ruim 800 handtekeningen door bezorgde leden.

De inzet van de dag was het agendapunt: ‘De beslissingsbevoegdheden van de kerkelijke lagen in relatie tot de rol van de vrouw in de kerk.’ Verder lezen

Een prachtige mijlpaal

Inzegening Ronald Balk 1

Ds. Ronald Balk en zijn vrouw, Joanne.

Op sabbatmiddag (zaterdagmiddag) 28 mei kwamen adventisten uit het hele land naar Woonzorgcentrum Vredenoord in Huis ter Heide om daar getuige te zijn van de inzegeningsdienst van ds. Ronald Balk. Dit betekent niet dat hij al de leeftijd heeft om op Vredenoord te wonen. Aangezien zijn aanstelling het woonzorgcentrum betreft, vond hij het gepast en plezierig om de bevestigingsdienst voor zijn ambt daar te vieren. Verder lezen

Communiqué

Op 23 maart heeft opnieuw een gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van het ledenmanifest en een delegatie van het Algemeen Kerkbestuur. Het gesprek vond plaats in een goede sfeer en was constructief.

Over het agendapunt voor het Buitengewoon congres van 5 juni blijven de delegaties bij hun eigen voorstel en lopen de meningen uiteen. Dat neemt echter niet weg dat beide delegaties uitgaan van een goede en opbouwende voorbereiding van het congres. Met respect voor elkaars rollen, zal de Ledenmanifest Delegatie input leveren aan de voorbereidingscommissie van het Buitengewoon congres.

Er zijn afspraken gemaakt over de organisatie van het congres en het beschikbaar stellen van een gebalanceerd aanbod aan relevante documenten, van zowel de Ledenmanifest Delegatie als het Algemeen Kerkbestuur. Zo zullen beide delegaties hun bijdrage leveren aan het congres en op een constructieve manier blijven bouwen aan de kerk.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u de voorbereidingen op het Buitengewoon congres van 5 juni in uw gebeden wilt meenemen.