Verrijk je leven

Ongeveer 800 mensen kwamen op sabbat (zaterdag) 11 juni samen voor een evenement dat altijd gezellig is: de Dutch-Caribbeanrally. Dit jaar stond de dag in het thema van het verrijken van je leven –waarbij geestelijke, lichamelijke, mentale en sociale balans centraal stond. Als de dag met maar één woord moest worden samengevat, zou ‘inspirerend’ het beste passen. De kinderen hadden hun eigen programma.

DCRally.2016

Balans

Uiteraard begon het programma met de sabbatschool, waarbij het hebben van een gezond, gebalanceerd geestelijk en lichamelijk leven werd behandeld door ds.Orlando Manuela. Daarop volgende de eredienst met als thema Onze hoop.

DCRally.2016.2Een van de gastsprekers was ds. Israel Leito, voorzitter Inter-Amerikaanse Divisie van de Adventkerk. In de avond besprak hij het hebben van een gezond en gebalanceerd sociaal leven. Ook waren aanwezig ds. Wim Altink, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk en ds. Hans Ponte, secretaris van de Adventkerk van de Nederlandse Cariben.

Altijd gezellig

Het samenzijn en met elkaar kunnen praten, eten en genieten, was zeker een hoogtepunt. Op de Dutch-Caribbeanrally kun je altijd even de Caribische warmte voelen. ‘Het was een goed georganiseerde dag en het was geweldig om veel bekenden te ontmoeten’, vatte een bezoeker samen.

DCRally.2016.3Een ander leuk moment was de bijbelquiz, over het boek Leviticus. Zeven gemeenten namen deel. De groep uit Den Haag wist uiteindelijk de meeste antwoorden en won de quiz.

Er is nog geen informatie beschikbaar over volgend jaar, maar er zouden nog 100 mensen meer op de locatie in Zoetermeer passen. Geen enkele reden om dit feestje over te slaan.

Cherrel Francisca vertrekt na basis gelegd te hebben

Na zeven jaar in dienst te zijn geweest als associate van ds. Rudy Dingjan voor het departement Gemeentegroei, en als plaatselijk predikant voor het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, beëindigt ds. Cherrel Francisca per 1 september deze periode.

 

In de zomer van 2006 betrokken ds. Francisca, zijn vrouw Enid en hun zoons Donovan en Genthle de voormalige kosterswoning van de Adventkerk van Rotterdam-Noord, om van daaruit vijf jaar lang het evangelisatiewerk en gemeentestichting onder Papiaments sprekenden te stimuleren en te coördineren. Enkele jaren later aanvaardde hij ook de verantwoording voor de nieuwe gemeente Alivio in Delft, naast andere tijdelijke pastorale taken. Hij schreef in het Papiamento een korte studieserie van veertien lessen, die een enorme verbetering betekende voor de gedateerde Papiamentse bijbelstudieserie, die er tot dan voor handen was.

Cherrel_Francisca

Ds. Francisca was de grote inspirator van de nu jaarlijks terugkerende ‘Antillian Explosion’, waarop honderden Caraïbische adventisten een dag van ontmoeting en inspiratie beleven. In 2010 zou deze dag samenvallen met de afsluiting en doop van een aantal tegelijk gehouden evangelisatie-acties. Maar door miscommunicatie bleek het beoogde zwembad niet beschikbaar te zijn. Geen nood: binnen vierentwintig uur werden de vierentachtig doopkandidaten door heel Nederland ondergedompeld in vijvers, meren en een hotelzwembad!

Ds. Francisca’s expertise ligt op het vlak van huwelijk en opvoeding. Voor hij naar Nederland kwam, presenteerde hij op Curaçao hierover al een vast radioprogramma en had hij er twee boeken over geschreven. In Nederland heeft hij er weer een boek over gepubliceerd. Vele Antillianen in Nederland hebben in de afgelopen jaren baat gehad bij zijn kennis, wanneer in crisissituaties op hem een beroep werd gedaan. In 2012 is ds. Francisca begonnen aan een deeltijdstudie voor een doctorsgraad op het vlak van Family Relations and Education aan de Adventistische Montemorelos Universiteit in Mexico.

Op nog veel meer vlakken heeft ds. Francisca zich ingezet, maar het opnoemen van die alle past niet binnen het bestek van dit bericht. De beoogde vijf jaar zijn er zeven geworden en het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten is dankbaar voor wat ds. Francisca daarin voor het heeft betekend. Hij heeft een basis gelegd waarop anderen weer verder kunnen bouwen.