Deel van het archief onderweg naar Utrecht.

De Stichting Historisch Archief van de Nederlandse Adventkerk (SHANA) heeft als doel: het aanleggen, beheren en garanderen van het voortbestaan van een historisch archief over de geschiedenis van de Adventkerk in Nederland en alles wat hiermee samenhangt, in de ruimste zin van het woord.

Grasduinen

Dat is de formele opzet. Maar wat betekent dat? Door historisch belangrijk materiaal zorgvuldig te bewaren helpt SHANA de Adventkerk de band met het verleden levend te houden. In het documentatiecentrum staan jaargangen van kerkbladen die in sommige gevallen een eeuw teruggaan. Wie interesse heeft kan er grasduinen in boeken en foto’s. Op onze website staan een aantal levensbeschrijvingen die je op een toegankelijke wijze invoeren in de geschiedenis van de Adventkerk in Nederland. Ze zijn geschreven door de eerste archivaris van SHANA, drs. H.G. van Rijn. Voor diepgaand onderzoek kun je ook terecht bij Het Utrechts Archief want daar ligt ons materiaal professioneel en zorgvuldig opgeslagen.

Voor 1970

Vooralsnog bestaat het grootste deel van het toegankelijke archief uit materiaal van voor 1970. Dat heeft te maken met privacyregels. Het betekent dat kerkleden die roots hebben in Suriname, de Antillen of elders, zich nog niet echt zullen herkennen in wat het archief te bieden heeft, maar daar komt met het verstrijken van de jaren natuurlijk verandering in.

SHANA is voortdurend op zoek naar materiaal, denk bijvoorbeeld aan dit soort foto’s.

SHANA is voortdurend op zoek naar historisch materiaal: brieven, (reis)verslagen, foto’s, dagboeken enzovoorts. Houd ons dus in gedachten als je de zolder weer eens opruimt of in een nalatenschap dingen tegenkomt die voor ons van belang kunnen zijn.

Tenslotte: vergeet niet om nu en dan de website van SHANA te bezoeken.

Delen:

Plaats een reactie