Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. Dit keer: geloofspunt nummer 5, God de heilige Geest, en nummer 6, over de schepping.

Tekst/ds. Tom de Bruin

God, de heilige Geest

God, de eeuwige Geest, was met de Vader en de Zoon werkzaam in de schepping, in de menswording van Jezus en de redding. Hij is net zozeer een persoon als de Vader en de Zoon. Hij inspireerde de schrijvers van de Bijbel. Hij vulde Jezus’ leven met macht. Hij trekt mensen naar zich toe en overtuigt ze. Mensen die naar hem horen en naar hem luisteren, vernieuwt en verandert hij, zodat ze op God gaan lijken. Hij is gezonden door de Vader en de Zoon om altijd bij zijn kinderen te zijn. Hij deelt geestelijke gaven uit aan de kerk. Hij rust de kerk toe om te getuigen van Christus en leidt de kerk, in overeenstemming met de Bijbel, naar alle waarheid.
(Genesis 1:1, 2; 2 Samuël 23:2; Psalmen 51:11; Jesaja 61:1; Lucas 1:35; 4:18; Johannes 14:16–18, 26; 15:26, 27; 16:7–13; Handelingen 1:8; 5:3; 10:38; Romeinen 5:5; 1 Korintiërs 12:7–11; 2 Korintiërs 3:18; 2 Petrus 1:21.)

De heilige Geest is het derde deel van God. Net als de Vader en Christus was de Geest altijd al deel van God en zal altijd deel van God zijn. De Geest is zeker niet, zoals sommige christenen beweren, alleen de kracht van God of de uitwerking van Gods liefde hier op aarde. De Geest heeft, net als de Vader en Christus, zijn eigen wil en persoon.

Inspiratie

Voor de kerk is de Geest onmisbaar. Jezus beloofde de Geest bij zijn hemelvaart, als trooster, inspirator, en overtuiger. Zo hebben wij dankzij de Geest de Bijbel, want hij gaf de schrijvers de nodige inspiratie om Gods woord op te schrijven. Hij geeft elke gelovige geestelijke gaven om de kerk op te bouwen en te ondersteunen. Op die manier geeft de Geest ons de kracht om Jezus’ werk voort te zetten. Maar het allerbelangrijkste wat de Geest doet, is overtuigen. Jezus heeft ons gevraagd om het evangelie te brengen naar alle mensen, naar alle hoeken van de aarde. Dat blijft een lastige taak en vaak maken wij het onszelf nog moeilijker. Wij denken vaak dat wij ook mensen moeten bekeren, maar dat is (gelukkig) niet onze taak. Wij brengen het getuigenis van Jezus naar de mensen en de Geest doet de rest. Hij trekt mensen naar God toe. Hij overtuigt ze van Gods liefde. Hij vernieuwt ze en verandert ze zodat ze meer op Jezus lijken. En … als we over ‘ze’ praten, zouden we ook ‘ons’ moeten zeggen: De Geest trekt ons naar God toe. Hij overtuigt ons van Gods liefde. Hij vernieuwt ons zodat wij meer op Jezus lijken.

De schepping

De eerlijke en historische weergave van zijn scheppende daden laat God in de Bijbel zien. God schiep het heelal, en in een recente schepping van zes dagen maakte de Heer ‘de hemel en de aarde …, en de zee met alles wat er leeft’. Op de zevende dag rustte hij. Zo stelde God de sabbat in als een blijvend gedenkteken van het werk dat hij deed en voltooide in zes letterlijke dagen. Deze dagen, samen met de sabbat, vormen een tijdsperiode die wij een week noemen. De eerste man en vrouw werden gemaakt naar Gods beeld als de bekroning van de schepping. Hun werd heerschappij gegeven over de aarde, en de verantwoordelijkheid haar te onderhouden. Toen de wereld voltooid was, was alles ‘zeer goed’, en zo verkondigde de wereld Gods eer.
(Genesis 1; 2; 5; 11; Exodus 20:8–11; Psalmen 19:1–6; 33:6, 9; 104; Jesaja 45:12; Handelingen 17:24; Kolossenzen 1:16; Hebreeën 11:3; Openbaring 10:6; 14:7.)

De schepping is een van de meest besproken christelijke geloofspunten. Niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Eeuwenlang geloofden alle mensen in het Westen dat God de wereld schiep. In de laatste driehonderd jaar is dat drastisch veranderd. Bioloog Charles Darwin krijgt daar vaak de schuld van, maar dat is veel te kort door de bocht. Maar wie het dan ook bedacht: wetenschap en de evolutietheorie hebben het geloof in de schepping onderuitgehaald.

Waargebeurd

Toch spreekt de Bijbel heel duidelijk over een schepping: heel veel jaren geleden schiep God in zes dagen de hemel en de aarde en alles wat daarin is. Meteen daarna volgt een tweede schepping, God pakte modder en maakte de mens. Veel gelovigen zien deze twee verhalen als een metafoor voor een Godgeleide evolutie. Een metafoor die laat zien hoe belangrijk mensen zijn in Gods ogen, hoe belangrijk de sabbat is, en wat de rol is van de mensen op aarde. Sommige gelovigen, waaronder de meeste adventisten, zien deze verhalen als letterlijk waargebeurde geschiedenis.

De schepping verkondigt nog steeds Gods eer

Vorig jaar maakte de wereldkerk heel duidelijk dat de meeste adventisten er zo in staan. Er werd een aantal woorden toegevoegd aan het geloofspunt om dat precies aan te geven. Deze veranderingen waren onderwerp van hevig debat; het is duidelijk dat niet alle adventisten in een letterlijke, zesdaagse schepping geloven, zo’n zesduizend jaar geleden. Dat dit wel een fundamenteel geloofspunt is geworden is misschien lastig, maar zoals ik schreef in deze rubriek in Advent 1 van dit jaar: ‘De geloofspunten houden dezelfde rol als in 1872. Zij beschrijven wat adventisten in het algemeen geloven, maar schrijven niet voor wat adventisten moeten geloven. Dat zou immers ingaan tegen alles waarvoor de adventpioniers stonden.’

Betekenis

Gelukkig, of je nu wel of niet gelooft dat de schepping letterlijk gebeurde, blijft de betekenis ervan hetzelfde. De wereld vóór de zonde was ‘zeer goed’ en de schepping verkondigt nog steeds Gods eer. God schiep als laatste de sabbat, en deze dag is een eeuwig gedenkteken voor Gods almacht en liefde. De mens werd voorlaatst geschapen en meteen gevraagd om voor de wereld te zorgen – een taak waar we zeker nog wat aan moeten werken. De schepping zal de komende decennia onderwerp van debat blijven. Dat is geen probleem, als wij ons maar blijven richten op het meest belangrijke: God en onze taak in deze door hem geschapen wereld.

MEER WETEN?

Meer weten over de geloofspunten? Lees dan Wat zevendedags-adventisten geloven van Reinder BruinsmaLees de geloofspunten na op adventist.nl/28-geloofspunten. Lees ook eerdere delen in deze reeks.

Dit stuk is geschreven door dr. Tom de Bruin, docent aan Newbold College. Het artikel verscheen eerder in Advent.

Delen:

Plaats een reactie