Op 9 juli besloten de afgevaardigden van de Adventkerken wereldwijd om het huidig beleid met betrekking tot het inzegenen van vrouwen te handhaven. Het Landelijk Kantoor doet hierbij de volgende verklaring ter verduidelijking:

‘De afgevaardigden van de Nederlandse gemeenten hebben in het najaar van 2012 besloten dat in ons land vrouwelijke predikanten worden ingezegend, op gelijkwaardige wijze als hun mannelijke collega’s. Dit besluit is in juni 2013 van kracht geworden en blijft bestaan. Daar doet het besluit van het wereldcongres (General Conference Session) in San Antonio niets aan af. 

In Nederland zullen vrouwelijke predikanten ook in de toekomst ingezegend worden. We danken God dat hij mannen en vrouwen roept tot zijn dienst. We willen dat als gemeente van harte bevestigen door handoplegging.’

Delen:

Reacties zijn gesloten.