Sinds april 2013 hoor je het woord ‘Benini’ vaak in de kerk. Klinkt Italiaans, en dat klopt. ‘Benini’ verwijst naar de Italiaanse predikant Paulo Benini die een methode bedacht om de sabbatschool te vernieuwen. Of, beter gezegd, weer naar haar oorspronkelijke doel te brengen.

Bid voor mensen die nog niet komen

Vroeger gebruikte de Adventkerk de sabbatschool als evangelisatiemiddel. Juist door de wekelijkse bijbelstudie groeide de kerk in het begin van haar bestaan. Maar hoe kun je dat inpassen in het
denken van deze eeuw? Benini besefte dat de moderne mens aan de ene kant behoefte heeft aan een sociaal netwerk en aan de andere kant individueel wil onderzoeken hoe het geloof in elkaar zit. Dit leidde tot een concept waarin zowel het sociale aspect als de bijbelse verdieping centraal kwam te staan. Maar dat was niet alles. Hij bedacht ook hoe de sabbatschool op een makkelijke en efficiënte manier zou kunnen evangeliseren. Hij introduceerde het ‘bidden voor bepaalde mensen’. Niet zomaar willekeurige mensen, maar mensen die je iedere dag tegenkomt.

Werkmodel

Benini ontwierp een werkmodel voor de sabbatmorgen. Het sluit perfect aan bij de sectie ‘Verdieping voor jong en oud’ in het sabbatschoolboekje. Het verdiepingsdeel begint met een ijsbrekervraag waarin we iets over onszelf kunnen vertellen. Belangstelling en openheid zijn hierbij zeer belangrijk. Daarna volgt de algemene verkenning van de tekst. Verschillende vragen helpen ons om na te denken over de tekst: de verdieping. Vervolgens bespreekt de groep de toepassing van de tekst en sluit dan af met een speciaal gebed voor de zorgen in de groep en voor personen die nog niet naar de
sabbatschool komen.

Pas het toe in je gemeente

Werk in de sabbatschool met kleine groepen van maximaal zes mensen. Sabbatschool_groep_3 (Large)
Kies een gespreksleider en werk in de groep aan de onderstaande punten 2 en 3.

A Houd een lijst bij met persoonlijke onderwerpen om voor te bidden.
B Verwelkom bezoekers die later komen.
C Zorg dat iedereen een bijbel/tekst heeft.
D Houd een lijst bij met de namen van mensen voor wie je wilt bidden. Houd ook bij hoe het gaat met die mensen.
E Houd de tijd in de gaten zodat alles aan bod komt.

Bid voor mensen die nog niet komen. Iedereen kent mensen die potentieel lid zijn van Gods koninkrijk, maar niet iedereen vindt het gemakkelijk om deze mensen te bereiken. Ieder lid van de groep noemt één persoon die gebed nodig heeft. Tijdens de sabbatschool bidt de groep voor deze persoon. Vertel deze persoon tijdens de week dat er voor hem of haar gebeden wordt; door jou, maar ook door de bijbelstudiegroep in de kerk.

Wil je met me van gedachten wisselen over de Benini-methode of heb je
er vragen over? Stuur mij dan een mailtje.

Dit artikel verscheen eerder in @vent 02

Delen:

4 reacties op “De Benini-methode

 1. Goede theorie om in veel gevallen de Sabbatschool en te verwachte resultaten aantrekkelijker te maken.
  Wel is het zo dat elke “klas” in alle gemeenten in de wereld weinig tot veel verschil in uitvoering vertoont. Zo zal deze methode al geruime tijd in zwang zijn. Zowel de “schoolklassen” met 12 deelnemers als die met 6 kent zijn voordelen al bezwaren. Bij 12 deelnemers durven sommigen niet hun gedachten te uiten en nog minder een persoon uit zijn omgeving voor te dragen in gebed. Bij 6 personen is dat iets meer toegankelijk. Maar dan is er minder eenheid in de behandeling en de slotsom daarvan. Verschil van karakter blijft per persoon, groep en gemeente altijd bestaan. Intieme zaken kunnen zelfs beter in ene gesprek van één op één worden behandeld.
  Bewustwording van het geloofsfamilie zijn, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid en het elkaar aanmoedigen tot zich te uiten in het besef dat er geen gekke vragen en antwoorden bestaan, maar ten doel hebben tot nadenken te stemmen, lijkt mij de winst die bij elke methode aanwezig dient te zijn. God zij gebeden daarvoor.
  Met liefde,
  Piet Schreuder Arnhem

 2. E.M..O de Raad - Block op zegt:

  Wat is het toch belangrijk om voor mensen te bidden. Wij kunnen hen, die God niet volgen, niet bekeren, maar de Heilige Geest kan door ons gebed in bijzondere mate aan hun harten werken, zodat zij door die Geest geïnspireerd worden om dieper over hun eigen geestelijke toestand na te denken en daardoor tot het inzicht komen, dat zij Jezus nodig hebben.

 3. Pinkback: Reacties lesboekje | Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

 4. Esther Ocheng op zegt:

  Ik zal me even voorstellen voordat u mijn reactie leest:
  Ik ben Esther Ocheng, ik kerk in gemeente Amersfoort sinds 1999, ben getrouwd met Richard door wie ik met de adventkerk in aanraking kwam. Zelf ben ik protestant opgevoed (PKN).

  Ik ben toen ik met de ZDA kerk in aanraking kwam aanvankelijk graag naar de sabbatschool gegaan. Wat ik vooral waardeerde was het respect voor alle meningen en stadia van geloofsgroei. Geen veroordeling voor iemand die nog wel varkensvlees at en op zaterdag winkelde… Wel het delen van geloof en toepassing in het dagelijks leven. Bijzonder dat je de gemeenteleden met wie je samen God aanbidt ook beter leert kennen met hun behoeften, gaven en verhalen. Dat miste ik in mijn eigen PKN gemeente.
  Er is ook een periode geweest waarin ik teleurgesteld was in het gebrek aan diepgang. Vaak waren er eindeloze discussies over dogma’s en leerstellingen. De persoonlijke toepassing van wat God ons leert in de bijbel had dan geen plaats. Dat is wel weer veranderd.
  Intussen zie ik wel dat de sabbatschool leegloopt. Dat vind ik jammer en een teken dat er iets moet gebeuren.
  Ik zie de sabbatschool als een unieke kans om samen te groeien in geloof en in de praktische toepassing. De sabbatschool kan de plek zijn waar gemeenschap groeit en sterker wordt.
  Wat ik lees over de Benini methode spreekt mij aan en ik ben benieuwd naar de toepassing ervan.
  Momenteel ben ik tijdens de sabbatschool veel met het kinderprogramma bezig, maar in oktober ben ik zeker weer van de partij!

Plaats een reactie