Behoud landgoed

De Commissie Onroerende Zaken (COZ) heeft advies uitgebracht aan het Algemeen Kerkbestuur (AK) omtrent het behoud van Landgoed Oud Zandbergen, dat eigendom is van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het volgende werd besloten op de vergadering van afgevaardigden in 2012: Verder lezen

Nederland toe aan rust

sabbatsofaR'dam2Wie moe was van een drukke week of even wilde uitpuffen van een hectische leven, kon op zaterdag 26 april even uitrusten op een fijne bank midden in Rotterdam. De initiatiefnemer was een groep jeugd van de gemeente Rotterdam Noord. Naar aanleiding van het succes  van de sofa op het Jeugdcongres, besloten deze jongeren dat Rotterdam ook zo’n bank kon gebruiken. Met vragen als ‘Bent u toe aan rust?’ en ‘Wilt u misschien even zitten?’ werden mensen uitgenodigd om plaats te nemen op de sabbat sofa. Verder lezen

Lintjesregen

Dineke Nijstad-van der Lingen (63) is ter gelegenheid van Koningsdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Oftewel: ze heeft een lintje gekregen. Dineke is sinds 1973 actief binnen het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, maar ook daarbuiten is ze erg actief.

het is prachtig om te zien dat opnieuw een adventist in het zonnetje wordt gezet

Dineke is al 33 jaar vrijwilliger bij de afdeling Meppel van de Zonnebloem. Deze activiteiten behelzen het bezoeken van een oudere vrouw, het organiseren van een musical en meehelpen met jaarlijkse boottochten en de kerst- en nieuwjaarsactiviteiten. Ook is ze secretaris geweest van de Christelijke Gemengde Zangvereniging Immanuël. Ze was daarnaast lid van de muziekcommissie van het koor en ze hielp met voorbereidingen van repetities en publicaties rond het 100-jarig bestaansjubileum van CGZ Immanuël in 2013.

Dineke2014Bovendien is Dineke vanaf 2000 buddy van een verstandelijk beperkte cliënt van de Van Boeijenoord-woongroep. Daarnaast zorgde ze vier jaar lang voor een pleegdochter en ontving ze in vakanties kinderen uit probleemwijken in Parijs.

Ook binnen de Adventkerk in Meppel is Dineke erg actief. Ze is hoofdverantwoordelijke voor de kindersabbatschool in de gemeente Meppel en begeleidt regelmatig de kerkdiensten op piano of orgel. Bovendien is ze voorzitter van de Commissie Bijzondere Diensten en dus betrokken bij de organisatie van themadiensten en kerkelijke feesten. Daarnaast is ze ook actief op pastoraal gebied en bezoekt ze zieken en mensen die zorg nodig hebben.

Een flinke lijst aan activiteiten dus. Ds. Wim Altink, voorzitter, zei: ‘Het is prachtig om te zien dat opnieuw een adventist in het koninklijk zonnetje wordt gezet!’

Lange adem

Op de middelbare school kreeg mijn klas gym van mijnheer Posthuma, tevens conrector. Hij was dol op de veldloop, een traject van buitengewoon lange adem langs de randen van de stad. shutterstock_124135435Hij joeg ons de straat uit en fietste er zelf achteraan. Dat overkwam mij geen tweede keer. Direct aan het begin van de route stond een brievenbus, een beetje verscholen in het groen. Ik moest zogenaamd mijn veters strikken, raakte in de achterhoede van het peloton en toen niemand keek schoot ik achter de brievenbus. Daar stond ik uit het zicht te wachten tot de hele horde weer langs kwam dreunen. Ik sloot achteraan en niemand had iets in de gaten.

Hardlopers zijn doodlopers

Op deze manier was de veldloop goed vol te houden. En het ging ook lang goed. Tot het op een kwade dag niet meer goed ging. Ik strikte zogenaamd mijn veters, raakte achter in het peloton en schoot achter de brievenbus. Recht in de armen van mijnheer Posthuma. ‘Laikendaik, doe bister bai’, brulde hij, want hij was een Groninger. ‘Hardlopers zijn doodlopers’, probeerde ik nog, maar ik moest mij melden bij de conrector – hijzelf. Hij liet mij strafregels schrijven: ‘Ik mag nait achter de briev’nbus bliev’n stoan’. En toen ik het exact zo opschreef, was het weer niet goed.

Screen Shot 2014-04-23 at 10.00.16Aan mijnheer Posthuma moest ik veelvuldig denken tijdens het maakproces van de nieuwe Advent. Het omzetten van een uitgedachte bladformule in een magazine van ‘vlees en bloed’ plus een digitaal zusje, is namelijk een traject van buitengewoon lange adem. Het is afzien en doorlopen. Het is uitproberen wat wel en wat niet werkt. Kleurgebruik, lettertype, beeldmateriaal, bladspiegel, papierdikte – en inhoud natuurlijk, het zijn allemaal factoren die bijdragen aan het ontstaan van een resultaat dat uitnodigt tot oppakken en tot lezen. Halverwege zo’n proces heb je wel eens zin om achter de brievenbus te gaan staan. Maar net als met de veldloop geldt: hoe vaker je het doet, hoe soepeler het gaat.

hoe vaker je het doet, hoe soepeler het gaat

De reacties op Advent zijn positief en dat is geweldig. Ondertussen zitten wij niet uit te rusten, maar strikken alvast onze veters om er weer volop tegenaan te gaan, met de volgende @vent en Advent die respectievelijk eind mei en eind juni verschijnen. Wil jij reageren of heb je ideeën? Stuur ons dan even een mailtje. Dat vinden we leuk. Ook als je verbeterpunten hebt, horen we ze graag. Het is tenslotte jouw blad!

Homoseksualiteit en de kerk

Op dit moment wordt er in de wereldkerk veel gesproken over seksualiteit en LHBT-zijn (lesbisch, homo-, bi- en transseksueel). Onlangs was er in Zuid-Afrika een wereldwijde conferentie over dit thema, en vorig week heeft het bestuur van de wereldkerk een richtlijn afgestemd hierover.

Iedereen komt tekort aan het ideaal van God

In Nederland is het onderwerp LBHT-zijn al langer onderwerp van discussie en in 2012 namen de afgevaardigden van de gemeenten het volgende besluit:

De afgevaardigden, in vergadering bijeen, dragen het Algemeen Kerkbestuur op in de komende bestuursperiode, naar het voorbeeld van het project een  Veilige Kerk, aandacht te besteden aan de problematiek van en rond personen met een niet-heteroseksuele geaardheid, opdat zij zich veilig mogen weten in de kerk.

Dit besluit draagt het Algemeen Kerkbestuur op om zich in te zetten opdat LHBT-ers zich veilig weten in de kerk. Dit besluit ter harte nemend, wil de Nederlandse Unieconferentie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten reageren op de richtlijn die onlangs afgestemd is.

Hoewel wij het bijbels ideaal van een monogame, heteroseksuele relatie erkennen, blijven wij benadrukken dat dit een ideaal is. Het fundament van het Christendom is dat alle mensen tekortkomen aan het ideaal van God; daarom hebben wij de genade van God en het offer van Christus nodig. Vanuit deze constatering moeten wij als gemeente, alle kinderen van God, die allemaal tekort komen aan het ideaal van God, met liefde verwelkomen in onze gemeente.

Wij horen alle kinderen van God te verwelkomen in onze gemeente

Wij raden de gemeenten in Nederland met klem aan om zich in te zetten opdat LHBT-ers zich veilig voelen in de kerk. Wij zouden alle stappen die genomen zouden kunnen worden om LHBT-ers hun lidmaatschap af te nemen ten zeerste afraden; gezien de onveilige sfeer die hierdoor in gemeenten zou ontstaan.