De Leidersdag stond in het teken van het verslag dat het Algemeen Kerkbestuur uitbracht over het onderzoek naar het districtenstelsel dat de Nederlandse Adventkerk momenteel hanteert. Het Algemeen Kerkbestuur is tot de conclusie gekomen dat het huidige districtenstelsel niet optimaal functioneert. Het ledental is onevenredig verdeeld en het is nodig dat de communicatielijn tussen het Landelijk Kantoor en de lokale gemeenten wordt versterkt. Het stelsel schiet daarin tekort. 

Waarom

Aan de ene kant is het district te groot, bijvoorbeeld voor gezamenlijke evangelisatie-activiteiten en voor districtsdagen. Ook voor overleg zijn de afstanden binnen het district te groot. Aan de andere kant is het district te klein, een predikantenteamoverleg bestaat soms uit slechts twee of drie predikanten.

Deze bestuursperiode (tot 2017) is de verwachting dat de kerk met 1000 of meer leden groeit. Ook zullen er nieuwe gemeenten ontstaan. Het is voor het Landelijk Kantoor steeds minder goed te behappen om met alle gemeenten en church plants rechtstreeks contact te onderhouden.

Plannen en evaluatie

De voorzitters van de twee districten worden lid van het AK, zodat zij van daaruit direct met hun achterban kunnen communiceren.

Een plan waarin twee grote districten, elk onderverdeeld in regio’s van drie tot vijf gemeenten, komt aan veel eisen van goed bestuur (good governance) tegemoet.

Na drie jaar zal de wereldkerk (Generale Conferentie) het nieuwe beleid evalueren. Functioneert het plan naar tevredenheid en voldoet het aan de gestelde eisen, worden de twee grote districten omgezet tot Conferenties. Het plan verzekert daardoor dat Nederland de huidige status van Unie van Conferenties behoudt, in plaats van overgaat naar Unie van Gemeenten.

Het Landelijk Kantoor zal via het Dagelijks Bestuur en de departementen de kerk blijven bedienen. Er zullen geen departementen of districts- of conferentieniveau worden ingesteld. Uiteindelijk besluit het uniecongres dat in november 2017 plaatsvindt of de nieuwe conferenties, die bijvoorbeeld de Noord-Nederlandse Conferentie en de Zuid-Nederlandse Conferentie kunnen gaan heten, geïmplementeerd worden.

Download

Download hier de plannen voor het bestuursmodel van de Adventkerk in Nederland.
Download hier de presentatie over de financiën van de kerk.

Download hier de presentatie van het onderzoek van dr. David Trim, hoofd van het Office of Archives, Statistics and Research van de wereldkerk. Hij onderzocht hoe adventisten wereldwijd reageren op verschillende stellingen.

Delen:

Plaats een reactie