Naar schatting bezoeken wereldwijd tussen de 25 en 30 miljoen volwassenen en kinderen de Adventkerk en het officiële ledental op 30 september 2013 was meer dan 18 miljoen. Hoe zit het met het ledental in Nederland?

In 2013 traden 145 nieuwe leden toe, waarvan er 135 werden gedoopt. In totaal betekent dat een groei van 1,5% (76 leden) inclusief het aantal mensen dat we verloren door bijvoorbeeld overlijden en emigratie. De groei is vergelijkbaar met 2012.

Het secretariaat heeft niet stilgezeten, en heeft van veel gemeenten de ledenlijst opgeschoond. Daardoor zijn er 324 mensen ‘gevonden’ die eerder niet als ingeschreven stonden genoteerd. Het aantal leden in Nederland staat nu op een totaal van 5624.

Een groeiende kerk heeft predikanten nodig die geestelijke zorg bieden aan alle leden. In 2013 zijn er zowel drie predikanten als drie proponenten bijgekomen, wat goed nieuws is. Toch is het predikantenteam nog altijd relatief klein en blijft de Nederlandse Adventkerk op zoek naar mensen die zich geroepen voelen tot het ambt van predikant.

Delen:

Plaats een reactie